1

Nghiên cứu đầu tư hệ thống loa phát thanh cho các thôn để phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền. Hiện nay, do sáp nhập thôn, địa bàn rộng mỗi thôn một cụm loa không đáp ứng được yêu cầu; một số cụm loa được trang cấp từ lâu nên đã hư hỏng

2Thống nhất thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân có nhu cầu lập hồ sơ vay vốn thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng Chính sách xã hội (Ngân hàng yêu cầu sổ đỏ đứng tên“ông/bà”; trong khi sổ đỏ lại ghi “Hộ ông/bà”).
3Hiện nay, theo Quyết định số 623/QĐ-UBND, ngày 18/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, mức hỗ trợ kinh phí cho hộ sản xuất, người chăn nuôi có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi buộc phải tiêu hủy gồm 02 nhóm lợn (Đối với Lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 80% giá thị trường lợn hơi tại thời điểm tiêu hủy; đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác: Hỗ trợ bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ ...
4Ban quản lý công trình thủy lợi tỉnh khẩn trương cấp kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2017 cho Ban quản lý công trình thủy lợi xã (do Ban quản lý công trình thủy lợi tỉnh cấp còn thiếu 60 triệu đồng).
5Có các biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động của các lò gạch trên địa bàn xã.
6Đầu tư xây dựng mương thoát nước ở khu dân cư mới đã được quy hoạch từ khu giáp chợ Sài Lĩnh, trong quy hoạch có 02m chiều rộng để làm mương nhưng thực tế đến nay chưa có hệ thống rãnh mương thoát nước gây khó khăn cho sinh hoạt của nhân dân.
7Đầu tư xây dựng 03 phòng học của phân hiệu trường Tiểu học tại thôn Thượng Bản, xã Quyết Thắng, hiện nay thôn đã đổi đất có mặt bằng nhưng chưa được đầu tư xây dựng.
8Kiên cố đoạn đường giao thông nội đồng từ thôn Bãi Sặt, xã Quyết Thắng sang thôn Bá Sanh, xã Đồng Quý khoảng 3 km.
9Đầu tư tuyến đường từ thôn Lãng Cư sang thôn Sài Lĩnh hiện nay đã xuống cấp.
10Đầu tư cho thôn Lãng Cư 01 trạm biến áp và nâng cấp đường dây 0,2 KV do hiện nay điện yếu, nhu cầu sử dụng điện của nhân dân ngày càng cao, có đoạn dường dây mất an toàn không đảm bảo đặc biệt trong mùa mưa bão.
11Giải quyết dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Bùi Gia Thế, thôn Sài Lĩnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
12Đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến đường huyện qua xã Quyết Thắng đi xã Vân Sơn, xã Đồng Quý. Hiện nay, tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, ảnh hưởng đến việc giao thương hàng hóa trong khu vực.
13Đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến đường trên đê từ xã Hữu Đô - tỉnh Phú Thọ đi xã Quyết Thắng. Hiện nay, tuyến đường trên đê đã xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân.
14Sớm có lộ trình bố trí kinh phí để nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông liên tỉnh, liên huyện, liên xã đi qua địa bàn xã.
15Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư chợ Sài Lĩnh theo quy hoạch để đảm bảo vệ sinh môi trường.