1Hỗ trợ kinh phí cải tạo đoạn kênh mương tại thôn Cây Táu vì hiện nay đã xuống cấp, không đảm bảo cung cấp nguồn nước.
2Khẩn trương sửa chữa hệ thống nước sạch tập trung tại thôn Cây Táu và Như Xuyên để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân
3Sớm xây dựng trạm biến áp tại thôn Như Xuyên đảm bảo ổn định nguồn điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.
4Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.
5Có giải pháp cho nhân dân khai thác để trồng lại hoặc có biện pháp xử lý dứt điểm việc cây rừng chết khô nhiều tại rừng phòng hộ thôn Như Xuyên.
6Ngành chức năng hướng dẫn cho nhân dân các biện pháp phòng chống dịch, bệnh cho cây keo. Theo phản ánh của cử tri nhiều vùng nơi người dân trồng cây keo trên 1 năm hoặc gần đến ngày thu hoạch cây bị chết không rõ nguyên nhân, gây thiệt hại đến kinh tế của người dân.
7Nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi khi thị trường mất ổn định, mất giá gây nhiều thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi.
8Cho viên chức thuộc Ban Quản lý công trình thủy lợi hồ Như Xuyên được thụ hưởng chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/10/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Thực tế Nghị định đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2011, tuy nhiên viên chức Ban ...
9Nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí hằng năm cần được phân bổ ngay từ đầu năm để Ban quản lý chủ động tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả.
10Đẩy nhanh tiến độ cung ứng vật tư, cấu kiện bê tông cho chương trình xây dựng nhà văn hóa thôn bản và kiên cố hóa kênh mương theo kế hoạch.
11Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường ĐT 186, đặc biệt đoạn từ Sơn Nam đến Phú Lương. Hiện nay, đoạn đường này đã bị hư hỏng nặng, nhiều điểm trũng, tích nước thường xuyên, gây khó khăn cho việc đi lại sinh hoạt của nhân dân, không đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.
12Nhà nước sớm có kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở nhà làm việc cho xã, hiện nay nhà làm việc đã quá xuống cấp, gây khó khăn cho quá trình làm việc và quản lý tài liệu, hồ sơ khi thời tiết không thuận lợi.
13Kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư công trình nước sạch tại thôn Như Xuyên, Cây Táu để có giải pháp khắc phục; công trình được đầu tư, đưa vào sử dụng hơn 01 năm, nay đã hỏng, không sử dụng được, gây lãng phí.
14Cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, đánh giá thực trạng rừng trồng theo Dự án 327 trên khu vực hồ Như Xuyên để có kế hoạch khai thác và giao một phần đất rừng cho người dân trồng rừng tái sinh vừa đảm bảo duy trì diện tích rừng trồng vừa đảm bảo lợi ích kinh tế. Hiện nay, khu rừng trồng theo Dự án 327 có nhiều nơi cây trồng lâu năm đã chết hoặc có khu vực không còn cây.
15Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho UBND các xã