1Xem xét đầu tư xây dựng 01 cầu cứng bắc qua sông Phó Đáy, từ xã Bình Yên nối vào Quốc lộ 2C, thuộc địa phận xã Minh Thanh, (chiều dài khoảng 200m), để thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội của các xã: Bình Yên, Lương Thiện và Hợp Thành.
2Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các cá nhân, tập thể có đóng góp làm giàu cho môi trường rừng (ngoài cơ chế, chính sách đã được hưởng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020).
3Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí và đô thị sinh thái Sơn Dương do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.
4Duy tu, nâng cấp tuyến đường ĐH07, ĐH18 (đoạn từ thôn Cò đi thôn Cả, xã Minh Thanh) để đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện.
5Cấp có thẩm quyền quan tâm, hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã.
6Công nhận Hội người cao tuổi là tổ chức đặc thù, hỗ trợ phụ cấp cho Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã.
7Đầu tư xây dựng cầu cho nhân dân 2 thôn Toa và thôn Niếng tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại qua sông canh tác sản xuất.
8Kiểm tra xem xét việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số: 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ hiện nay chưa được cấp
9Đầu tư nâng cấp đường điện sinh hoạt cho các hộ dân thôn Ngòi Trườn để đảm bảo sinh hoạt và sản xuất
10Giao lại một phần đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Dương cho nhân dân thôn Ngòi Trườn trồng rừng phát triển sản xuất
11Nâng cấp tuyến đường từ thôn Cả đi thôn Ngòi Trườn, hiện nay đường đi lại quá khó khăn
12Sớm đầu tư xây dựng trạm biến áp tại thôn Cảy, hiện nay thôn đang thực hiện làng nghề chè nhưng nguồn điện quá yếu, không đảm bảo phục vụ sản xuất
13Đầu tư xây dựng cầu treo tại thôn Toa để nhân dân đi lại thuận tiện
14Xem xét thu hồi diện tích đất nông nghiệp thuộc Công ty cổ phần chè Tân Trào không sử dụng, giao lại cho nhân dân thôn Tân Thái. Hiện nay, thôn có hơn 300 khẩu nhưng thiếu đất sản xuất
15Sớm nâng cấp hệ thống điện cho thôn Quang Thanh để phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân. Hiện nay, hệ thống điện tại thôn rất yếu