Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, ngày 03/6/2022 Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề về hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2019-2021 tại Ngân hàng chính ...

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Chiêm Hóa giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của HĐND tỉnh, chiều ngày 31/5/2022, tại UBND huyện Chiêm Hóa, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Chiêm Hóa đã làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan để xem xét việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIX.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Sơn Dương

Ngày 17/5/2022, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã ...

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại thành phố Tuyên Quang

Ngày 13/5/2022, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn. Đoàn giám sát đã xem xét, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về ...

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề thực thi công vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và công chức tại huyện Lâm Bình

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2022, từ ngày 20 đến ngày 21/2/2022, Đoàn giám sát số 18 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Phùng Tiến Quân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát, cùng các đồng ...

Tuyên Quang quan tâm, tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng được tỉnh Tuyên Quang đặc biệt quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Với quan điểm “bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ bản của phát triển bền vững”, tỉnh đã thực hiện chủ trương phát triển kinh tế phải đi đôi với ...

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề

Để hoạt động giám sát đảm bảo theo hướng chuyên sâu, toàn diện, hiệu quả, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc giám sát chuyên đề, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm. Qua đó, phát huy hiệu quả việc huy động, sử dụng các nguồn lực, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển ...

Một số kinh nghiệm hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc: "Hiệu quả thiết thực từ giám sát chuyên đề bằng hình ảnh"

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Lê Thị Thanh Trà, giám sát chuyên đề bằng hình ảnh là một hình thức giám sát mang lại hiệu quả thiết thực nên luôn được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm tạo mọi điều kiện và khuyến khích các Ban HĐND tỉnh thực hiện, bởi lợi thế nổi trội là sự phản ánh trực quan ...