Kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10 của HĐND tỉnh và Nghị định số 116 của Chính phủ

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát thường xuyên trong tháng 8/2022 tại huyện Lâm Bình, huyện Hàm Yên và giám sát qua báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy ...

Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Hàm Yên

Trong 02 ngày 22, 23/8/2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; mức khoán kinh ...

Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Lâm Bình

Trong 02 ngày 18-19/8/2022, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày và ...

Nâng cao hiệu quả giám sát

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác giám sát việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp. Từ đó, đưa ra nhiều quyết định quan trọng trên các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh trên địa bàn ...

Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Na Hang

Ngày 15-6, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Na Hang về giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát ...

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, ngày 03/6/2022 Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề về hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2019-2021 tại Ngân hàng chính ...

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Chiêm Hóa giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của HĐND tỉnh, chiều ngày 31/5/2022, tại UBND huyện Chiêm Hóa, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Chiêm Hóa đã làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan để xem xét việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIX.