Phiên họp thứ 16 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Sáng ngày 25/10/2022, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thứ 16. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp thứ 15 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Phiên họp thứ 15 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có 02 buổi làm việc trong các ngày 26 và 28/9/2022, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp thứ mười bốn Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 26 tháng 8 năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thứ mười bốn. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh chủ trì phiên họp.