Phiên họp thứ mười bốn Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 26 tháng 8 năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thứ mười bốn. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh chủ trì phiên họp.