Phiên họp thứ 34 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Sáng ngày 27/5/2024, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức phiên họp thứ 34. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp thứ 33 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều ngày 24/4/2024, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thứ 33. Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp

Phiên họp thứ 32 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều ngày 29/3/2024, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức phiên họp thứ 32. Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp thứ 31 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều 29-2, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 31 Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, các Ban HĐND tỉnh.

Phiên họp thứ 30 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Sáng ngày 23/01/2024, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức phiên họp thứ 30. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp thứ 28 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều ngày 23 tháng 11 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thứ 28, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.