Phiên họp rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Chiều ngày 18/12/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên hop.

Phiên họp thứ tư của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 20/9/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thứ tư, cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.