Phiên họp thứ 22 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 26 tháng 5 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX họp phiên thứ 22 cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp thứ 21 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều ngày 20 tháng 4 năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 07/3/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên; việc xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên. Đồng chí Phạm ...

Phiên họp thứ 20 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thứ 20. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.

Tiếp tục Phiên họp thứ 19 Thường trực HĐND tỉnh

Sáng ngày 02 tháng 3 năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh khoá XIX tiếp tục họp phiên thứ 19 để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp thứ 19 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều ngày 27 tháng 2 năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 19 nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.