Phiên họp thứ 28 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều ngày 23 tháng 11 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thứ 28, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp giải trình việc giải quyết, thi hành án các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh

Chiều ngày 20 tháng 11 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức phiên họp nghe giải trình về việc giải quyết, thi hành án các vụ án, vụ việc dân sự, vụ án hành chính liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ ...

Phiên họp thứ 27 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều ngày 31 tháng 10 năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 27, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp giải trình việc thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 03 tháng 10 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp giải trình việc thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, ...

Phiên họp thứ 26 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thứ 26, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp thứ 25 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 30/8/2023, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức phiên họp thứ 25. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.