1Xem xét cho hưởng 100% hệ số phụ cấp đối với các chức danh kiêm nhiệm hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
2Xem xét bổ sung thêm chức danh phó trưởng thôn để bảo đảm hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố.
3Tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối tượng là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận, công an viên ở thôn.
4Xem xét tăng mức phụ cấp cho các chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản tổ dân phố.
5Xem xét, nâng mức hỗ trợ cho cán bộ đoàn thể của thôn để đáp ứng, duy trì các hoạt động tại thôn
6Xem xét nâng mức tặng quà cho đối tượng người có công trong dịp lễ tết.
7Xem xét nâng mức hỗ trợ cho nhân dân phục vụ nấu ăn tại các trường bán trú trên địa bàn tỉnh.
8Xem xét tăng phụ cấp cho y tá thôn bản lên từ hệ số 0,3 lên hệ số 0,5 do khối lượng công việc rất nhiều.
9Sớm có hướng dẫn về việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho nhân dân, nhất là đối với các xã được công nhận An toàn khu theo Quyết định số 2287/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu tỉnh Tuyên Quang.
10Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp cụ thể trong việc cải thiện và tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong 6 tháng cuối năm 2021 và những năm tiếp theo.
11Xem xét lại mức đóng quỹ ủng hộ phòng chống thiên tai, hiện nay mức đóng tính theo hộ gia đình và thu theo độ tuổi lao động là chưa hợp lý.
12Xem xét ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
13Lập quy hoạch và hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tại các thôn Khau Làng, Cao Đường, xã Yên Thuận.
14Sớm có hướng dẫn việc thực hiện các chính sách vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.
15Ban hành chế độ phụ cấp đối với cán bộ khuyến nông thôn, bản