Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ năm HĐND tỉnh khoá XIX

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Chiều ngày 10/4/2023, các Ban của HĐND tỉnh đã họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX thành công tốt đẹp

Chiều ngày 28/02/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ tư. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường ...