Trực tiếp - Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc

Sáng ngày 8-12, tiếp tục chương trình làm việc, kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trục Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND ...

Trực tiếp - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

Chiều 7-12, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh nghe các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND ...

Trực tiếp - Kỳ họp tiếp tục thảo luận tại hội trường

Chiều 6-12, tiếp tục chương trình làm việc, kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX tiếp tục thảo luận tại hội trường. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh ...

Trực tiếp - Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục xem xét thông qua các báo cáo trình kỳ họp

Sáng 6-12, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, HĐND tỉnh tiếp tục xem xét thông qua các báo cáo trình kỳ họp. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực ...