Chính sách hỗ trợ người mắc bệnh Suy thận mạn tính phải chạy thận nhân tạo chu kỳ, bệnh Tan máu bẩm sinh (Thalassaemia) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày 10/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ người mắc bệnh Suy thận mạn tính phải chạy thận nhân tạo chu kỳ, bệnh Tan máu bẩm sinh (Thalassaemia) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với phạm vi, đối tượng, mức hỗ trợ, nội dung hỗ trợ như ...

Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2022: Đổi mới phương pháp hoạt động - Nỗ lực đóng góp vào thành công chung của Quốc hội

Năm 2022, với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục duy trì và đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu ...

Hướng dẫn 7 cách sử dụng thông tin công dân thay cho sổ hộ khẩu

Để việc triển khai thực hiện quy định của Luật cư trú thống nhất, đồng bộ, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an tiếp tục hướng dẫn các bộ, ngành, các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.