ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV TỈNH TUYÊN QUANG


Ông Chẩu Văn Lâm

Sinh năm 1967, dân tộc Tày, quê quán xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang

 


Ông Nguyễn Đắc Vinh

Sinh năm 1972, dân tộc Kinh, quê Phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội.


Bà Ma Thị Thúy

Sinh năm 1978, dân tộc Tày, quê xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khoá XV tỉnh Tuyên Quang.

 


Bà Lò Thị Việt Hà

Sinh năm 1977, dân tộc Thái, quê xã Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Ủy viên Thường trực Uỷ ban Xã hội của Quốc hội.


Bà Âu Thị Mai

Sinh năm 1978, dân tộc Cao Lan (Sán Chay), quê xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

 


Bà Nguyễn Việt Hà

Sinh năm 1985, dân tộc Tày, quê thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang.