Ông Phạm Kim Đĩnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang

 Chương trình hành động

Bà Tiêu Thị Hương
Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

 Chương trình hành động

Ông Lý Đỗ Thành Quang
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang

 Chương trình hành động