Ông Sầm Văn Dinh
Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên

 Chương trình hành động