Xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên sao cho thực sự là “công bộc” của Nhân dân. Người đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” và “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của ...

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh tặng quà cá nhân tiêu biểu học tập, làm theo Bác

Chiều ngày 3-11, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã tới thăm, động viên và trao quà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban Tuyên giáo Trung ương cho Cựu chiến binh Nông Hải Dự, tổ dân phố ...

Tư tưởng “trọng dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài học trong xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ hiện nay

Tư tưởng “trọng dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nội dung cơ bản, quan trọng và xuyên suốt trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Người, đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Việc nghiên cứu và vận dụng tư tưởng “trọng dân” của Người trong xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ ...

Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên

Thấu hiểu sâu sắc lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ tỉnh luôn xác định công tác cán bộ là then chốt của mọi then chốt, hệ trọng nhất trong những việc hệ trọng. Do đó, những năm qua, thực hiện lời dạy của ...

Đánh giá tình hình học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 12-6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ...

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới

Hôm nay, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Cả cuộc đời hiến dâng vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn ...