Cán bộ, đảng viên với trách nhiệm nêu gương - Bài 2: Nêu gương tận tụy, hết lòng với công việc

Thực hiện nghiêm túc quy chế nêu gương, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã và đang có nhiều việc làm thiết thực phát huy hiệu quả tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm trong công việc. Từ đó củng cố niềm tin của Nhân dân và góp phần xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng.

Cán bộ, đảng viên với trách nhiệm nêu gương

Vấn đề nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm. Đây là một trong những biện pháp quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh vấn đề “tự giác nêu gương” của cán ...

Hội nghị toàn quốc về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều 19-5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn ...

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, nghệ thuật

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, không chỉ là nhà thơ, nhà văn lớn, Người còn là nhà văn hóa lớn. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng để lại nhiều ý kiến chỉ đạo quan trọng đối với việc xây dựng nền văn nghệ mới.

Hang Bòng - Nơi Bác Hồ ở lâu nhất trong kháng chiến

Theo cuốn sách Di tích lịch sử - lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Tuyên Quang do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang xuất bản năm 2010, hang Bòng, thôn Bòng, xã Tân Trào (Sơn Dương) là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở lâu nhất trong kháng chiến. Từ căn lán nhỏ đơn sơ trước cửa hang ...

Những ngày Bác Hồ ở Bản Chương

Bà Dương Thị Tư, 82 tuổi, thôn Bản Chương, xã Hùng Lợi (Yên Sơn) thường chia sẻ cho con cháu nghe những câu chuyện mà ngay từ khi mới về làm dâu đã được chồng và gia đình chồng kể lại. Niềm vinh dự lớn lao khi căn nhà này đã từng được Bác Hồ sống và làm việc nơi đây.

Phát huy ý chí tự lực, tự cường làm theo lời Bác

Học tập và làm theo Bác, Đảng bộ thành phố Tuyên Quang đã phát huy ý chí tự lực, vượt qua nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, các công trình trọng điểm được hoàn thành và nhiều dự án lớn được khởi công xây dựng. Trật tự văn minh đô thị ...