1

Sớm bàn giao Làng Thanh niên lập nghiệp về cho huyện hoặc xã quản lý và sử dụng, hiện nay công trình điện không đảm bảo an toàn, mặt bằng, cơ sở vật chất không có người trông coi, quản lý

2

Tỉnh chỉ đạo xem xét bố trí chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các xã, thị trấn đối với xã, thị trấn có trên 300 đảng viên theo quy định điểm 2.8 khoản 2 Điều 8 Quy định số 22/2021/QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng:... “Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn; những tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan và doanh nghiệp có từ 300 đảng viên trở lên thì bố trí 1 ủy viên chuyên trách làm phó chủ nhiệm”; và bố trí chế độ đối với người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định khoản 5 Điều 7 Nghị định 26/2020/NĐ/CP ngày 28/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước:… “Người thực hiện nhiệm vụ chuyên trách, kiêm nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật”

3

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chuyển chợ trung tâm thị trấn Na Hang do Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang đang quản lý về Ủy ban nhân dân huyện Na Hang quản lý, vận hành

4

Kiểm tra, sửa chữa, khôi phục các di tích tại Khu di tích lịch sử cách mạng Lào hiện nay nhiều vị trí mối mọt, cây chết khô dễ gãy đổ gây nguy hiểm cho người dân 

5

Hiện nay có một số điểm dạy thêm cho học sinh trên địa bàn, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh nếu có vi phạm

6

Ngành Giáo dục thông tin cho Nhân dân biết sách giáo khoa áp dụng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đã qua sử dụng mà vẫn còn mới có tiếp tục được sử dụng để cho học sinh học lại được hay không

7

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng trả lời kiến nghị của ông Nông Lâm Nghị, tổ dân phố 13, thị trấn Na Hang về việc gia đình ông có người chú ruột tên là Nông Viết Ngọc, chiến sỹ đơn vị Đại đội 10, Tiểu đoàn 8-KT, hy sinh ngày 09/6/1968 tại mặt trận phía Nam, gia đình đã nhiều lần đề nghị Quân khu 2 hỗ trợ tìm kiếm hài cốt nhưng đến nay gia đình vẫn chưa nhận được thông tin trả lời từ cơ quan chức năng

8

Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang mở lớp Trung cấp chính trị tại huyện Na Hang để tạo điều kiện cho học viên tham gia học tập được thuận lợi

9

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai tiêm chủng mở rộng cho trẻ em (nhất là Vacxin 5in1), hiện nay các gia đình phải đưa con em tiêm dịch vụ ngoài chi phí cao nên nhiều hộ khó khăn không có điều kiện kinh tế để đưa trẻ đi tiêm

10

Có chế tài xử phạt việc người dân kích giun đất làm ảnh hưởng đến môi trường đất và hoa màu

11

Cấp có thẩm quyền xem xét quỹ đất đã thu hồi cho tái định cư Khuôn Làn, huyện Chiêm Hóa, giao cho huyện Lâm Bình và xã Bình An quản lý và sử dụng 

12

Mở rộng địa bàn thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn xã, hiện nay mới thực hiện được 7/14 thôn, còn lại 07 thôn chưa được thực hiện 

13

Hiện nay có 02 hộ gia đình (hộ ông Lệnh Văn Quang và hộ ông Lệnh Văn Quê) tại thôn 2 xã Lang Quán cách rất gần Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang nhưng không được vào diện di dời. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra rà soát đánh giá tác động đối với 02 hộ dân trên, cho hộ dân di dời để đảm bảo an toàn cho người dân

14

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang (gồm 44 hộ) tại thôn 20, thôn 21 xã Lang Quán

15

Tỉnh có chủ trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình có diện tích đất trước đây thuộc dự án 327 và 661 nay đã quy hoạch là rừng sản xuất