106

Để đảm bảo chế độ tiền lương và quá trình đóng bảo hiểm xã hội được xuyên suốt đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép hợp đồng 12 tháng đối với giáo viên hợp đồng do thiếu biên chế theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ (hiện nay đang thực hiện hợp đồng 11 tháng). Đề nghị tăng mức lương tối thiểu đối với giáo viên hợp đồng mùa vụ lên mức tương đương giáo viên mầm non hạng III (tăng từ 1,86 lên 2,10).

Trả lời:

107

Điều chỉnh Mục 3, Hướng dẫn số 02/HDLN-SNV-STC-SGDĐT-BHXH như sau: “Đối với giáo viên tiểu học hợp đồng lao động nếu có đủ tiêu chuẩn chức danh giáo viên tiểu học Hạng III thì được chi trả tiền lương, tiền công tương đương bậc 1 chức danh giáo viên tiểu học Hạng III được quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập” để giúp giáo viên hợp đồng giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, khi nguồn thu nhập chính chỉ là tiền công lao động hằng tháng”.

108

Xem xét cho các giáo viên dạy hợp đồng 01 năm được hưởng lương theo bằng cấp. Hiện tại theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019, yêu cầu trình độ chuẩn đối với bậc tiểu học là đại học, các giáo viên biên chế đã được xếp lương trình độ đại học, tuy nhiên giáo viên hợp đồng vẫn hưởng lương trung cấp, chưa được hưởng lương đại học.

109

Chúng tôi còn được hưởng các chế độ tiền lương theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hay không? Vì nhà trường đã tạm dừng cấp lương vùng III từ tháng 01/2023 đến nay. Tuy nhiên theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 19/6/2021 của Ủy ban dân tộc thì 10 thôn của xã Thổ Bình vẫn là thôn vùng III, đến nay văn bản này vẫn còn hiệu lực.

110

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với các trường bán trú, trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh. Hiện là 200% mức lương cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu đối với người lao động.

111

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với các trường bán trú, trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh. Hiện là 200% mức lương cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu đối với người lao động.

112

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với các trường bán trú, trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh. Hiện là 200% mức lương cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu đối với người lao động.

113

Trang cấp sách giáo khoa cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 để học sinh được mượn sử dụng vì phụ huynh trên địa bàn xã chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về kinh tế.

114

Cung cấp sách tài liệu giáo dục địa phương và tập huấn sử dụng tài liệu giáo dục địa phương cho giáo viên các trường học xong trước khi bắt đầu năm học 2023-2024 để đảm bảo việc dạy và học của giáo viên, học sinh. 

115

Tỉnh bổ sung thêm tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang bằng bản in giấy phục vụ công tác giảng dạy và học tập để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 (hiện giáo viên mới chỉ khai thác được bản mềm để giảng dạy).

116

Tỉnh trang cấp thiết bị dạy học tối thiểu thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

117

Trang cấp thiết bị dạy học cho các trường ngay từ đầu năm học để đảm bảo dạy học bộ môn Tin học theo chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018. Hiện Trường tiểu học Thành Long còn thiếu 35 bộ máy vi tính để phục vụ dạy học môn Tin học; Trang cấp cho nhà trường 40 bộ bàn ghế học sinh (loại 2 chỗ ngồi) để thay thế số bàn ghế 4 chỗ đã qua nhiều năm sử dụng không đảm bảo quy cách và số bàn ghế 2 chỗ ngồi đã hỏng không khắc phục được.

118

Nhà nước trang cấp bàn ghế cho học sinh cho các nhà trường trên địa bàn xã Minh Dân để thay thế số bàn ghế cũ đã sử dụng từ lâu, được sửa chữa nhiều lần đến nay sử dụng không đảm bảo.

119

Trang cấp trang thiết bị dạy học cho các trường học thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cần sớm ngay từ đầu năm học.

120

Trang cấp trang thiết bị dạy học cho các trường học thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cần sớm ngay từ đầu năm học.