166

Cấp trên xem xét cấp trang thiết bị cho các phòng nhà hiệu bộ và trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các nhóm, lớp 3 tuổi, 4 tuổi trường mầm non để đảm bảo phục vụ cho công tác dạy và học.

167

Tỉnh trang cấp đồ dùng, đồ chơi tối thiểu cho các lớp mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi và lớp 5 tuổi. Riêng các lớp 5 tuổi đồ dùng, đồ chơi đã được trang cấp từ năm 2012 đến nay nhiều thiết bị đã hư hỏng và không sử dụng được.

168

Đầu tư xây dựng nhà lớp học cấp tiểu học gồm 12 phòng học (trong đó 06 phòng học thông thường, 06 phòng học bộ môn). Xây dựng 01 nhà bán trú học sinh (20 phòng). Xây dựng nhà đa năng và các công trình phụ trợ cho nhà trường để đảm bảo tiêu chí trường học đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đầu tư trang cấp thiết bị, bàn ghế các phòng học, các phòng bộ môn cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở

169

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hiện tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện thiếu các phòng học thông thường, phòng học bộ môn tối thiểu đạt chuẩn theo thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đề nghị được đầu tư xây dựng.

170

 Các cấp quan tâm quy hoạch bổ sung quỹ đất cho trường mầm non và đầu tư kinh phí xây dựng nhà công vụ cho giáo viên mầm non của xã.

171

Xem xét cấp kinh phí xây dựng các phòng học thông thường, phòng học bộ môn, sửa chữa nhà công vụ giáo viên.

172

Nhà nước xây dựng nhà bán trú cho học sinh và đầu tư xây dựng, trang cấp phòng tin học cho các trường học trên địa bàn huyện Yên Sơn.

173

Nhà nước xây dựng nhà bán trú cho học sinh và đầu tư xây dựng, trang cấp phòng tin học cho các trường học trên địa bàn huyện Yên Sơn.

174

Tỉnh có kế hoạch phân bổ ngân sách trong thời gian tới để trường được đầu tư xây dựng, đáp ứng việc dạy và học của giáo viên, học sinh. Hiện tại cơ sở vật chất của trường trường Trung học cơ sở xã Tân Long thiếu 06 phòng học chức năng và khối phòng phụ trợ, chưa đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Các cấp quan tâm đầu tư xây dựng các phòng học chức năng đảm bảo cho việc dạy và học, quy hoạch mở rộng diện tích khuôn viên trường tiểu học Xuân Vân. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn xã Xuân Vân để đảm bảo việc dạy và học.

175

Cấp trên xem xét, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trước rồi mới thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú. Hiện nay các Trường phổ thông dân tộc bán trú mới thành lập phần nhiều đều thiếu phòng học, phòng ăn, ảnh hưởng đến chất lượng công tác bán trú, nội trú tại nhà trường.

176

Đối vối Trường mầm non: Huyện quy hoạch quỹ đất để xây dựng nhà hiệu bộ và các phòng chức năng còn thiếu cho trường mầm non, cụ thể nhà trường thiếu 01 phòng giáo dục thể chất, 01 phòng giáo dục nghệ thuật, cưa có nhà hiệu bộ; chưa có mái che sân chơi cho trẻ. Đề nghị đầu tư trang thiết bị dạy học tối thiếu của trẻ 3 và 4 tuổi. Bổ sung cho trường 04 bộ đồ chơi ngoài trời của các điểm trường lẻ. Đối với Trường tiểu học: Cấp trên xem xét đầu tư xây dựng thêm 04 phòng học tại điểm trường chính để thực hiện giảng dạy bộ môn tin học và thực hiện việc dồn ghép điểm trường, chuyển học sinh tại điểm trường đến học tại trường chính để thuận tiện cho công tác quản lý, giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Cấp trên quan tâm đầu tư xây phòng thư viện cho trưởng Tiểu học, Trung học cơ sở. Cấp trên xem xét, hỗ trợ kinh phí xây dựng trường chuẩn Quốc gia cho các trường trong lộ trình giai đoạn 2021-2025.

177

Đối với Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở: Đẩy nhanh việc xây dựng nhà bán trú, bếp, nhà ăn cho học sinh để đảm bảo cơ sở vật chất đưa học sinh từ khối lớp 3 về trường chính học Ngoại ngữ, Tin học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời đảm bảo tiêu chí trường bán trú. Để đảm bảo duy trì trường đạt chuẩn quốc gia đề nghị huyện, tỉnh bố trí nguồn vốn xây dựng khuôn viên sân trường, tường rào bao quanh và cổng trường đúng theo quy định tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia.

178

Cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét, sớm phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng Trường Mầm non Năng Khả ở địa điểm mới để nhà trường đảm bảo các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, duy trì tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

179

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng phòng học, các phòng học bộ môn và nhà ở bán trú cho học sinh bán trú Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sơn Phú.

180

Đầu tư xây dựng nhà công vụ, nhà hiệu bộ cho trường mầm non.