Phân cấp - phân quyền: Vì sao vẫn dưới đẩy lên, trên đùn xuống? - Bài 2: Đẩy cái sai cho tập thể

Việc gì cũng xin ý kiến, chờ chỉ đạo, kể cả những việc thuộc thẩm quyền của cấp mình, bản thân mình, là tình trạng không chỉ tồn tại ở những người có chức, có quyền mà còn ở cả cán bộ, công chức bình thường khác. Xin ý kiến những việc không đáng xin, chờ chỉ đạo những việc chẳng đáng chờ là bởi để ...

Phân cấp - phân quyền: Vì sao vẫn dưới đẩy lên, trên đùn xuống? - Bài 1: Năng lực cán bộ còn yếu kém

Đại hội XIII của Đảng xác định đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, có cơ chế để các địa phương phát huy quyền chủ động, sáng tạo, gắn với đề cao trách nhiệm, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thống nhất của Trung ương. Chủ trương đúng đắn trên của Đảng khi triển khai vào thực tiễn lại ...

Hàng nghìn khán giả xem kịch “Lá đơn thứ 72”

Tối ngày 29-5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty TNHH nghệ thuật sân khấu Lệ Ngọc (Hà Nội) tổ chức biểu diễn vở kịch “Lá đơn thứ 72”.

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2024

Trong hai ngày 28-29/5/2024, tại Nhà văn hóa trung tâm thành phố Tuyên Quang, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử - Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh; Thường ...

Thẩm quyền và trách nhiệm!

Quy định số 142-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ được coi là bước đột phá lớn, bảo đảm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Qua đó góp phần quan trọng để thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát ...