Chìa khóa tạo đồng thuận

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh luôn chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là công khai, minh bạch các nội dung theo quy định của pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chương trình, nhiệm vụ ...

Vì lợi ích Nhân dân

Với hành trang là sự tín nhiệm cao của cử tri, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cống hiến, vì lợi ích của Nhân dân. Thông qua đó, thể hiện rõ nét vai trò của người đại biểu dân cử và cơ quan dân cử, góp phần quan ...

Đối ngoại giúp tăng cường tiềm lực

Năm 2023 công tác đối ngoại của tỉnh tiếp tục được triển khai linh hoạt ở cả ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa nhằm tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài phục vụ cho sự phát triển của địa phương.

20% tổng số điểm đánh giá hoạt động của đại biểu

Từ năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang, huyện và một số HĐND cấp xã đã đánh giá, xếp loại hoạt động của các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND, trong đó tiêu chí về tham gia các cuộc TXCT, giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri chiếm 20% tổng số điểm đánh giá hoạt động của đại biểu ...

Dịch vụ công trực tuyến: Cần người đứng đầu quyết liệt

Thời gian qua, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) vào tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) ở mức độ cao luôn được UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số. Thực tế cho thấy trong quá trình triển khai ở đâu có ...

Quyết sách bảo đảm thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện chức năng quyết định, nhất là coi trọng khảo sát thực tiễn, lấy ý kiến đối tượng chịu tác động. Qua đó, kịp thời quyết định nhiều quyết sách quan ...