Cơ học, chậm và chưa hiệu quả

Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập hầu hết là do sáp nhập, hợp nhất cơ học để giảm số lượng đầu mối dẫn đến các đơn vị này chưa thực sự có sự thay đổi về cơ chế hoạt động và chất lượng cung ứng dịch vụ. Đây là nhận định được nêu trong báo cáo của Bộ Nội vụ gửi đến Quốc hội và ...

Nhận thức đúng giá trị của Chiến thắng 30-4-1975: Cơ sở của đạo đức, nhân cách và trí tuệ của người Việt Nam

Đất nước ta đang trong dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2023). Gần đến dịp kỷ niệm, thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị, những kẻ suy thoái tư tưởng chính trị đã tung ra những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc phủ nhận giá trị, bản ...

Bứt phá ngoạn mục - Bài 2: Du lịch khởi sắc

Quý I-2023, cùng với công nghiệp, du lịch là một trong những ngành kinh tế có mức tăng trưởng ấn tượng. Một trong những lý do giúp du lịch khởi sắc, định hình bản sắc trên bản đồ du lịch của cả nước là nhờ sự chủ động của ngành du lịch và các địa phương trong việc khai thác ra các sản phẩm du lịch ...

Bứt phá ngoạn mục

Ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành của tỉnh đã bắt tay ngay thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra theo phương châm “không để đầu năm thong thả, cuối năm vất vả nhưng vẫn không hoàn thành chỉ tiêu”. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm của các ngành, ...

Giải quyết “3 không” trong tham nhũng

“Không thể”, “không dám” và “không cần” tham nhũng là cụm từ được nhắc nhiều thời gian gần đây khi đề cập đến công tác phòng, chống tham nhũng. Vậy, đâu là giải pháp hữu hiệu để thực hiện được cơ chế “3 không” này?