Quê hương bừng sáng

Nghiên cứu về Tuyên Quang, Tiến sỹ Nguyễn Văn Bân, vị quan Án sát tỉnh Tuyên Quang đầu thế kỷ 20 đã nhận định “…Tuyên Quang nằm về phía Bắc Thượng du, có hình thế rồng cuộn hổ ngồi, giữ chắc nơi biên ải, làm cho thế nước vững bền, khiến cho đất đẹp một phương được nối tiếp tiếng hay từ vạn cổ…”. Tự ...

Sẽ có 'cẩm nang' để chuẩn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND

Việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND là nội dung quan trọng trong chương trình hành động của Đảng Đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Do đó, Ban soạn thảo cần phải làm rõ hơn tên gọi của Nghị quyết, căn cứ pháp lý, sự cần ...

Tinh giản biên chế giai đoạn mới

Bộ Chính trị mới đây yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Để đạt được mục tiêu của 5 năm tới một cách thực chất và hiệu quả, chứ không phải cắt giảm kiểu cơ học thì phải tiếp tục giảm bớt chức năng của Nhà nước và tăng cường ứng dụng công ...

Không "đẩy" khó cho dân

Khoản 2, Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp quy định, người có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú, nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp nơi cư trú ở nước ngoài, nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh. Để thực ...

Tìm giải pháp tháo gỡ các 'điểm nghẽn'

Một số chỉ tiêu kinh tế đạt thấp; việc thực hiện các nghị quyết, cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh hỗ trợ phát triển sản xuất còn chậm; chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tại các trường học còn khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến chất lượng dạy học; tình trạng thiếu vật tư y tế, một số loại ...

Tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại

100% các kỳ họp, phiên họp của HĐND, Thường trực, các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tuyên Quang đều tương tác trên môi trường mạng, không sử dụng văn bản giấy; bảo đảm việc khai thác, lưu trữ và hệ thống hóa văn bản, tài liệu phục vụ đại biểu thảo luận, chất vấn, biểu quyết tại kỳ họp, ...

Mạnh dạn đổi mới tư duy, cách làm

Với tinh thần mạnh dạn đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu, lộ trình xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh, từ nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi ...