Liêm chính trong xây dựng pháp luật

Cần quan tâm chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không để xảy ra việc lồng ghép “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản luật; quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ...

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp

Để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Lê Thị Thanh Trà kiến nghị, cần tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của HĐND các cấp; tăng cường sự gắn kết của các cơ quan của Quốc hội với HĐND các ...

Nhiều gợi mở, định hướng thiết thực cho hoạt động của Hội đồng nhân dân

Cùng với ghi nhận những kết quả tích cực trong hoạt động của HĐND các tỉnh, thành năm đầu nhiệm kỳ, phát biểu kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hội nghị Tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương năm 2021, triển khai kế hoạch công tác năm 2022 (khu vực miền Bắc) đã ...

Công khai, minh bạch trước cử tri!

Việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cần phải được đánh giá, nhìn nhận một cách toàn diện, thực chất đúng và trúng để công khai, minh bạch trước quốc dân, đồng bào và cử tri cả nước. Nhấn mạnh của Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh cho thấy nhiệm vụ và ...

Đón Tết trong rừng

Núi tiếp núi trùng trùng điệp điệp, những cán bộ kiểm lâm vừa hít hà hơi xuân vương trên từng tán lá, vừa tranh thủ tuần tra, bảo vệ rừng. Tết này, cũng như nhiều Tết đã qua, họ đón năm mới bên núi non rừng thẳm.