Niềm tin của Dân - Sức mạnh của Đảng

Niềm tin của nhân dân với Đảng là cội nguồn sức mạnh làm nên thắng lợi của Đảng ta từ khi thành lập đến nay. Trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng luôn quan tâm tới việc giữ vững niềm tin trong nhân dân, mọi mục tiêu, kế hoạch đều là phục vụ lợi ích của Nhân dân. Tinh thần ấy được ...

Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023), sáng ngày 31/8/2023, Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Văn Loan, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ ...

Chú trọng cả “xây” và “chống” - Bài cuối: Nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài

Trong nhiều hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) nhấn mạnh, đấu tranh PCTNTC là nhiệm vụ không thể chỉ làm một lần là xong mà phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, làm thường xuyên, liên tục... Tỉnh Tuyên ...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hoá

Ngày 29/8/2023, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự lễ và trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nông Thị Vinh, đảng viên chi bộ thôn An Quỳnh, Đảng bộ xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa; Huy hiệu 30, 40, 45, 50 ...