Sổ tay đảng viên điện tử: Chuyển đổi số trong công tác Đảng

Từ đầu năm 2024, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh đã triển khai cài đặt phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Tuyên Quang”. Thông qua đó, từng bước thực hiện số hóa về nghiệp vụ công tác Đảng, chuyển đổi số trong hoạt động của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao ...

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Thanh Trà, dự sinh hoạt Chi bộ thôn Cả, xã Công Đa

Thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU ngày 05/01/2022 của Tỉnh uỷ về trách nhiệm của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi; dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và khu dân cư nơi cư ...

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Khu vực Vụ địa bàn I

Sáng 5-4, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2024 các đơn vị Khu vực địa bàn I tại tỉnh Hà Giang. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị. ...

Kiên trì, kiên định bảo vệ đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam - Bài 2: Thực tiễn đổi mới của Việt Nam khẳng định giá trị, sức sống đường lối chính trị của Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam là ngọn cờ tập hợp và dẫn dắt dân tộc ta vững bước đi theo con đường đã chọn: Độc lập dân tộc và CNXH, thể hiện sự vững vàng về lập trường, quan điểm, về phương hướng, đường lối chính trị đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta, trung thành một cách sáng tạo với lý tưởng, mục tiêu ...

Kiên trì, kiên định bảo vệ đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam - Bài 1: Sự phát triển lý luận chính trị và bản lĩnh sáng tạo của đảng chân chính cách mạng

Hơn 94 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đồng hành và lãnh đạo dân tộc, nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để làm nên những chiến công hiển hách trong các cuộc kháng chiến và những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Điều đó có cội ...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân dự sinh hoạt Chi bộ thôn Đồng Quang, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa

Thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Tỉnh ủy quy định về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách theo dõi; dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và ...