Giải quyết ngay kiến nghị của cử tri từ cơ sở

Tại phiên họp thứ 14 mới đây của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh yêu cầu: UBND tỉnh tập trung giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri, những nội dung nào giải quyết được ngay thì phải kiên quyết giải quyết ngay từ cơ ...

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung tiếp công dân

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013.