Dứt điểm các kiến nghị có đủ điều kiện giải quyết

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri, ngoài giám sát trước các kỳ họp, hàng tháng, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang đều lựa chọn nội dung, phân công các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết; kết quả giám sát đều tổng hợp và báo cáo tại phiên họp định kỳ của ...

Lắng nghe tiếng nói cử tri

Thời gian qua, nhiều kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh đã được giải quyết thấu đáo. Chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri ngày càng được nâng cao. Có được kết quả này là nhờ sự sáng tạo, đổi mới trong cách thức thực hiện, đặc biệt là các ý kiến, kiến nghị được tiếp thu, chuyển đến đúng ...

Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh Lê Thị Kim Dung tiếp công dân

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013.

Tổ đại biểu HĐND huyện Chiêm Hoá tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XIX

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 22/7/2023, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Chiêm Hoá đã thực hiện tiếp xúc cử tri tại 04 xã: Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy ...