Vì sao phải phòng chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên

Một trong những điểm mới của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII vừa qua là “Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính ...

Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề lên nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về ...

Hàm Yên thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn

Đường xá đi lại thuận tiện giúp giao thương hàng hóa, thúc đẩy kinh tế phát triển, cuộc sống của người dân được nâng lên... Đó là những hiệu quả thiết thực từ thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn ...

Hàm Yên phát huy vai trò MTTQ trong xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Hàm Yên luôn xác định việc tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận. Xuất phát từ thực tiễn, Ủy ban MTTQ các cấp của huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong vận động, ...

Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội đồng

Với mục tiêu để ngành nông nghiệp trở thành bệ đỡ của nền kinh tế, tỉnh tập trung nhiều giải pháp để hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất. Sau chương trình kiên cố hóa kênh mương nội đồng và bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh, tỉnh tiếp ...