Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Thanh Trà dự sinh hoạt Chi bộ thôn 1, xã Đạo Viện

Thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU ngày 05/01/2022 của Tỉnh uỷ về trách nhiệm của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi; dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và khu dân cư nơi cư ...

Phát huy vai trò bí thư chi bộ ở thôn, tổ dân phố

Đội ngũ bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố là những người gần dân, dân tin, hiểu dân nhất. Đây đều là những người có trách nhiệm, cùng chính quyền chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ...

Phát triển giáo dục ngoài công lập

Việc phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập đã góp phần giảm tải cho hệ thống trường công lập, giảm chi phí từ ngân sách Nhà nước đầu tư, xây dựng hệ thống trường lớp. Bên cạnh đó, phát triển trường, lớp ngoài công lập còn góp phần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên hiện nay ở các cơ sở ...

Khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

Đối với các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ cấp cơ sở; cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh.

Người lãnh đạo và bài học tu dưỡng, tránh cám dỗ

Không chỉ đề cao vai trò, tầm quan trọng của người lãnh đạo: “Một người lo bằng kho người làm”, triết lý người Việt còn nhắc nhở những ai ở cương vị đó phải biết giữ gìn nhân cách, bởi “nhà dột từ nóc”.

Đảng viên cần không ngừng học tập, tự cải tạo, nâng cao mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh!

Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc học tập nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên. Tháng 9 năm 1957, trong “Diễn văn khai mạc lớp học lý luận khóa I Trường Nguyễn Ái Quốc”, Người nói: “Muốn cải tạo xã hội mà đảng viên không tự cải tạo mình, không tự nâng cao mình thì không thể được”. Lời dạy của Bác ...