Chìa khóa tạo đồng thuận

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh luôn chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là công khai, minh bạch các nội dung theo quy định của pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chương trình, nhiệm vụ ...

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều 9-1, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội ...

Xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên sao cho thực sự là “công bộc” của Nhân dân. Người đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” và “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của ...

Vì lợi ích Nhân dân

Với hành trang là sự tín nhiệm cao của cử tri, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cống hiến, vì lợi ích của Nhân dân. Thông qua đó, thể hiện rõ nét vai trò của người đại biểu dân cử và cơ quan dân cử, góp phần quan ...

Đối ngoại giúp tăng cường tiềm lực

Năm 2023 công tác đối ngoại của tỉnh tiếp tục được triển khai linh hoạt ở cả ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa nhằm tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài phục vụ cho sự phát triển của địa phương.