1Điều chỉnh quy trình xây dựng và duyệt phương án giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi theo hướng đơn giản hóa, dễ áp dụng thực hiện và phù hợp với các mô hình quản lý để tránh tình trạng mất nhiều thời gian. Nghiên cứu tách riêng quy định xây dựng phương án giá với chính sách hỗ trợ của Nhà nước giai đoạn 2021- 2025; hoặc ban hành khung giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho từng vùng, miền làm cơ sở để các địa phương quy định giá cụ thể thực hiện trên địa bàn.
2Xem xét quy định các Dự án nhóm A, nhóm B thực sự quan trọng, dự án có nguy cơ mất an toàn cao mới thực hiện việc mua bảo hiểm, còn các dự án thông thường không nên đưa gói thầu bảo hiểm vào chi phí đầu tư dự án.
3Sớm phê duyệt Quy hoạch vùng Trung du và Miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để các địa phương có cơ sở xác định rõ các nội dung trong Quy hoạch tỉnh, đặc biệt là xử lý các vấn đề liên ngành, liên vùng; xác định các khu vực ưu tiên, khuyến khích và hạn chế phát triển về kinh tế, xã hội, hạ tầng, đô thị hóa; xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ quy hoạch, xây dựng danh mục các dự án quan trọng và thứ tự ưu tiên thực hiện.
4Sớm ban hành văn bản quy định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ nghèo giai đoạn 2021-2025
5Quan tâm ủng hộ chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường tốc độ cao từ Hà Giang-Tuyên Quang kết nối với tuyến cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ, để nối vào tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai. Trước mắt, đưa tuyến đường tốc độ cao Tuyên Quang-Hà Giang vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 định hướng đến năm 2050, thực hiện đầu tư trước năm 2030 và đồng ý chủ trương cho phép thực hiện các thủ tục đầu tư dự án đường tốc độ cao Tuyên Quang-Hà Giang kết nối với cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, có chiều dài khoảng 165 km, theo tiêu chuẩn đường ô tô tốc độ cao-yêu cầu thiết kế, đường cấp 80 và cấp 100; vận tốc thiết kế 80-100 km/h.
6Quan tâm, tạo điều kiện bổ sung vốn đầu tư từ ngân sách trung ương vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, với tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, để tỉnh đầu tư xây dựng các điểm di tích để đón, tiếp khách trong nước và quốc tế tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào.
7Hướng dẫn cụ thể khoản 1, Điều 38 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra Hình sự năm 2015 hoặc nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa quy định theo hướng trong một số trường hợp đặc biệt tại một số cơ quan thuộc lực lượng Cảnh sát của Công an cấp tỉnh được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cán bộ điều tra có thể độc lập tiến hành các hoạt động điều tra theo đúng quy định của pháp luật.