16Quan tâm, tạo điều kiện bổ sung vốn đầu tư từ ngân sách trung ương vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, với tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, để tỉnh đầu tư xây dựng các điểm di tích để đón, tiếp khách trong nước và quốc tế tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào.
17Hướng dẫn cụ thể khoản 1, Điều 38 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra Hình sự năm 2015 hoặc nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa quy định theo hướng trong một số trường hợp đặc biệt tại một số cơ quan thuộc lực lượng Cảnh sát của Công an cấp tỉnh được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cán bộ điều tra có thể độc lập tiến hành các hoạt động điều tra theo đúng quy định của pháp luật.