Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc tết Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh

Video không hợp lệ

Video khác