Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh - Nâng cao đời sống Nhân dân, tạo diện mạo mới cho nông thôn trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

Sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, đời sống của người dân đã có nhiều đổi ...

Thỏa lòng Dân mong: Bài cuối: "Chắp cánh” cho nông nghiệp, nông thôn

Đến nay, sau khi ra đời được 3 năm, Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh được nhân dân đồng thuận đón nhận cao, có tác động rất lớn, làm thay đổi cuộc sống của người nông dân và diện mạo nông thôn. Nghị quyết đã chắp thêm “đôi cánh” cho nông nghiệp tăng tốc bứt phá, đưa nông nghiệp trở thành trụ cột sâu ...

“Việc gì có lợi cho Dân, ta phải hết sức làm”!

Với bề dày truyền thống lịch sử của quê hương cách mạng, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua luôn xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm” qua ...

Thỏa lòng Dân mong: Bài 1: Từ thực tiễn cuộc sống

Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (viết tắt là Nghị quyết số 03) là sự kế thừa, tích hợp từ nhiều nghị quyết được ban ...

Gỡ khó làm cầu trên đường giao thông nông thôn

Qua 2 năm triển khai Nghị quyết số 55 của HĐND tỉnh, 77 cây cầu nối nhịp đôi bờ đã và đang hoàn thành đem lại diện mạo mới, cuộc sống mới cho nhiều nơi vùng khó khăn. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng cầu đã phát sinh nhiều khó khăn, đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng cần sự chung sức, đồng ...

Bài 5: Thay đổi tư duy và phương thức ban hành, vận hành nghị quyết

Để nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, thực tiễn đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn Đảng phải đồng loạt vào cuộc; quyết liệt thay đổi tư duy và phương thức ban hành, vận hành nghị quyết ở các cấp.

Bài 4: Nhiều chồng chéo, “thất thoát”, sai lệch khi vận hành chủ trương

Trong vận hành đưa nghị quyết vào cuộc sống cần có đồng bộ các giải pháp tổ chức thực hiện. Nguyên nhân khiến không ít nghị quyết của tổ chức đảng các cấp chậm hoặc không đi vào thực tiễn có lỗi từ sự “rơi rụng” chủ trương đến chồng chéo nghị quyết, từ những chỉ tiêu, giải pháp “trên trời” đến ...