Hàm Yên thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn

Đường xá đi lại thuận tiện giúp giao thương hàng hóa, thúc đẩy kinh tế phát triển, cuộc sống của người dân được nâng lên... Đó là những hiệu quả thiết thực từ thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn ...

Hàm Yên phát huy vai trò MTTQ trong xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Hàm Yên luôn xác định việc tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận. Xuất phát từ thực tiễn, Ủy ban MTTQ các cấp của huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong vận động, ...

Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội đồng

Với mục tiêu để ngành nông nghiệp trở thành bệ đỡ của nền kinh tế, tỉnh tập trung nhiều giải pháp để hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất. Sau chương trình kiên cố hóa kênh mương nội đồng và bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh, tỉnh tiếp ...

Góp ý kiến vào Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chiều 6-4, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030. Dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban ...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quán triệt chiến lược phát triến kinh tế - xã hội

Tiếp tục chương trình Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sáng 28-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giới thiệu, quán triệt chuyên đề Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã ...