Phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chức danh, phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố

Chiều 4-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị phản biện xã hội nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức phụ cấp, hỗ trợ theo nhóm ...

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Tại hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tổ chức trong các ngày 24, 25/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã dành 01 buổi để tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện việc thực hiện 03 khâu đột phá Nghị quyết đã đề ra.

Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin

Một trong các khâu đột phá được Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh đề ra là phát triển, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ, hiện đại đảm bảo kết nối liên thông, đồng bộ và thống nhất, tạo nền tảng phát triển 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Đưa nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh vào cuộc sống

Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cơ sở để UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa các nghị quyết của HĐND ...

Tạo bứt phá cho du lịch Tuyên Quang - Bài cuối: Đường đã mở

Nhận rõ vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội của Tuyên Quang cũng như phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh miền núi phía Bắc, Trung ương cũng như tỉnh đã ban hành các quyết sách, định hướng lớn mang tính đột phá cùng nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn, đặc sắc. Đây được coi là con ...

Tạo bứt phá cho du lịch Tuyên Quang - Bài 2: Điểm nhấn sau nửa nhiệm kỳ

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, du lịch Tuyên Quang từng bước phục hồi và khởi sắc. Kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua đã tạo tiền đề để Tuyên Quang hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm du lịch cộng đồng, du lịch ...

Tạo bứt phá cho du lịch Tuyên Quang - Bài 1: Vượt qua thách thức

Trong nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đều xác định du lịch là một trong những khâu đột phá. Tuy nhiên, nhiều năm qua du lịch Tuyên Quang gặp không ít khó khăn, thách thức, kết quả đạt được chưa như kỳ vọng. Tỉnh đã nhìn nhận rõ những điều đó và đề ra nhiều quyết sách tạo động lực thu hút đầu tư ...