Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Lấy thực tiễn làm thước đo

Trong từng giai đoạn phát triển, Đảng bộ tỉnh luôn đổi mới phương pháp lãnh đạo phù hợp với những đòi hỏi từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo cho việc ban hành, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án, chương trình. Đây là yếu tố quyết định để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến ...

Xây dựng chính quyền số phục vụ tốt hơn nhu cầu người dân

Xây dựng chính quyền số là một trong số những mục tiêu quan trọng mà tỉnh ta hướng tới khi ban hành Nghị quyết số 48-NQ/TU về chuyển đổi số. Thực hiện mục tiêu này, các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm ...

Thiết thực hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Để nông nghiệp thực sự là trụ đỡ của nền kinh tế, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Việc thực hiện các chính sách đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng nông ...

Phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân tỉnh nhìn từ hiệu quả của một số Nghị quyết đã ban hành

Trong thời gian qua, hoạt động HĐND tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có dấu ấn và ngày càng khẳng định vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý kiến, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, nổi bật đó là thực hiện chức năng quyết định ...

Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hệ thống chính trị của huyện Yên Sơn đã tăng cường xây dựng các mô hình dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Nhờ vậy đã tạo được mối đoàn kết, đồng lòng thực hiện thắng lợi các chương trình, phong trào ...

Triển khai thực hiện các khâu đột phá về phát triển nông nghiệp hàng hóa và xây dựng nông thôn mới tại Tuyên Quang

Trong năm 2021, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thời tiết diễn biến bất thường (trong năm đã xảy ra 16 đợt thiên tai); ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi, giá cả, thị trường vật tư, nông sản trong nước biến động mạnh. Song, ...

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời thể chế, cụ thể hóa trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng

Kết quả sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã khẳng định rất rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh trong việc thể chế, cụ thể hóa chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa, các chỉ thị, nghị quyết, ...