Gỡ khó làm cầu trên đường giao thông nông thôn

Qua 2 năm triển khai Nghị quyết số 55 của HĐND tỉnh, 77 cây cầu nối nhịp đôi bờ đã và đang hoàn thành đem lại diện mạo mới, cuộc sống mới cho nhiều nơi vùng khó khăn. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng cầu đã phát sinh nhiều khó khăn, đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng cần sự chung sức, đồng ...

Bài 5: Thay đổi tư duy và phương thức ban hành, vận hành nghị quyết

Để nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, thực tiễn đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn Đảng phải đồng loạt vào cuộc; quyết liệt thay đổi tư duy và phương thức ban hành, vận hành nghị quyết ở các cấp.

Bài 4: Nhiều chồng chéo, “thất thoát”, sai lệch khi vận hành chủ trương

Trong vận hành đưa nghị quyết vào cuộc sống cần có đồng bộ các giải pháp tổ chức thực hiện. Nguyên nhân khiến không ít nghị quyết của tổ chức đảng các cấp chậm hoặc không đi vào thực tiễn có lỗi từ sự “rơi rụng” chủ trương đến chồng chéo nghị quyết, từ những chỉ tiêu, giải pháp “trên trời” đến ...

Vì sao nghị quyết thì hay, thực hiện lại "gay trăm bề"?

"Nghị quyết thì thật là hay/ Xem ra thực hiện còn gay trăm bề"-Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng “lẩy Kiều” như vậy để chỉ ra những khó khăn, yếu kém trong xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Đây chính là vấn đề thực tiễn cấp bách, đòi hỏi Trung ương và mỗi cấp ủy, tổ ...

Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên Quang

Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, nhiệm kì 2020 - 2025 đã xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại là một trong ba khâu đột phá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát khá, toàn ...