Đưa nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh vào cuộc sống

Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cơ sở để UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa các nghị quyết của HĐND ...

Tạo bứt phá cho du lịch Tuyên Quang - Bài cuối: Đường đã mở

Nhận rõ vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội của Tuyên Quang cũng như phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh miền núi phía Bắc, Trung ương cũng như tỉnh đã ban hành các quyết sách, định hướng lớn mang tính đột phá cùng nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn, đặc sắc. Đây được coi là con ...

Tạo bứt phá cho du lịch Tuyên Quang - Bài 2: Điểm nhấn sau nửa nhiệm kỳ

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, du lịch Tuyên Quang từng bước phục hồi và khởi sắc. Kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua đã tạo tiền đề để Tuyên Quang hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm du lịch cộng đồng, du lịch ...

Tạo bứt phá cho du lịch Tuyên Quang - Bài 1: Vượt qua thách thức

Trong nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đều xác định du lịch là một trong những khâu đột phá. Tuy nhiên, nhiều năm qua du lịch Tuyên Quang gặp không ít khó khăn, thách thức, kết quả đạt được chưa như kỳ vọng. Tỉnh đã nhìn nhận rõ những điều đó và đề ra nhiều quyết sách tạo động lực thu hút đầu tư ...

Phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi

Sáng 2-6, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tinh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính ...

Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh - Nâng cao đời sống Nhân dân, tạo diện mạo mới cho nông thôn trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

Sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, đời sống của người dân đã có nhiều đổi ...

Thỏa lòng Dân mong: Bài cuối: "Chắp cánh” cho nông nghiệp, nông thôn

Đến nay, sau khi ra đời được 3 năm, Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh được nhân dân đồng thuận đón nhận cao, có tác động rất lớn, làm thay đổi cuộc sống của người nông dân và diện mạo nông thôn. Nghị quyết đã chắp thêm “đôi cánh” cho nông nghiệp tăng tốc bứt phá, đưa nông nghiệp trở thành trụ cột sâu ...