Để các nghị quyết phát huy hiệu quả trong thực tiễn

Kỳ họp chuyên đề thứ 7, HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XIX đã thành công tốt đẹp với 16 nghị quyết được thông qua. Để các quyết nghị tại kỳ họp đi ngay vào thực tiễn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện ...

Quyền gắn liền với trách nhiệm!

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ Năm vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Một trong những điểm mới đáng chú ý của nghị quyết này là thực hiện thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các ...

Động lực giúp cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIX đã xem xét thông qua nghị quyết liên quan đến chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Điều đó thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với ...

Mọi quyết sách đều lấy người dân làm trung tâm

Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thời gian qua HĐND tỉnh đã không ngừng nâng cao chất lượng việc ban hành nghị quyết, mọi quyết sách được ban hành đều lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Một số cơ chế chính sách đã được ban hành không còn phù hợp, cũng được bổ sung, ...

Nghị quyết 55 - Sức “nóng” ở Hàm Yên

Những cây cầu, tuyến đường được hình thành từ Nghị quyết số 55 của HĐND tỉnh đang thay đổi diện mạo nông thôn, khắc phục tình trạng chia cắt về giao thông ở các địa phương huyện Hàm Yên. Cầu, đường hiện hữu không chỉ kết nối về giao thông mà còn mở lối trong phát triển kinh tế; nhân lên niềm tin, ...

Phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chức danh, phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố

Chiều 4-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị phản biện xã hội nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức phụ cấp, hỗ trợ theo nhóm ...