Góp ý kiến vào Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chiều 6-4, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030. Dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban ...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quán triệt chiến lược phát triến kinh tế - xã hội

Tiếp tục chương trình Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sáng 28-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giới thiệu, quán triệt chuyên đề Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã ...

Đưa Nghị quyết Hội đồng nhân dân vào cuộc sống

Các nghị quyết của Hội đồng nhân dân đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đề ra các chính sách nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống, còn ...

Quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Phấn khởi, tự hào là cảm xúc chung của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh chia sẻ về Đại hội lần thứ XIII của Đảng vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Cùng với rất nhiều niềm vui là quyết tâm phấn đấu để Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng sớm được hiện thực hóa trong cuộc sống.

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Khí thế mới, quyết tâm mới

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, BCH Đảng bộ tỉnh đã nhanh chóng triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội. Theo đó, các cấp, các ngành và từng cán bộ chủ chốt được quán triệt phải có quyết tâm hành động, bắt tay ngay vào cụ thể hóa ...