Nghị quyết 03 thay đổi diện mạo nông thôn Na Hang

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Na Hang đã ...

Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 16-10, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên ...

Gắn sao cho sản phẩm OCOP: Cuộc đua giữa các chủ thể sản xuất

Giữa tháng 8-2020, sau đợt bình xét đầu tiên của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Tuyên Quang đã có những sản phẩm OCOP đầu tiên được gắn sao. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để sản phẩm nông nghiệp nông thôn của tỉnh chinh phục thị ...

Thực hiện Nghị quyết 03: Thay đổi từ chính ý thức người dân

Hiện nay, việc xây dựng các công trình theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh về bê tông hóa kênh mương nội đồng, đường giao thông nội đồng, nhà văn hóa gắn với sân thể thao và khuôn viên đang được các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Điều đáng mừng là nhiều công trình hoàn thành khá nhanh nhờ ...

Chủ động, tích cực để có quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân

Trong nhiệm kỳ 2016-2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII đã có nhiều đổi mới trên các mặt công tác, trong đó chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp và thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc ...

Hàm Yên đồng lòng xây dựng nhà văn hóa thôn, bản

Thực hiện Nghị quyết số 03/2016 của HĐND tỉnh về xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên, huyện Hàm Yên đã đạt được những kết quả tích cực. Các nhà văn hóa được xây dựng góp phần đáp ứng nhu cầu hội họp, vui chơi, giải trí của người dân.