Để các nghị quyết phát huy hiệu quả trong thực tiễn

Kỳ họp chuyên đề thứ 7, HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XIX đã thành công tốt đẹp với 16 nghị quyết được thông qua. Để các quyết nghị tại kỳ họp đi ngay vào thực tiễn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc với các giải pháp đồng bộ, quyết tâm, quyết liệt.

Nâng cao năng lực quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước

Tại kỳ họp, trên cơ sở lắng nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024; phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2024 vốn ngân sách địa phương… Theo đó, sẽ bổ sung dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị trên 111 tỷ đồng. Đồng thời, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024 đối với 175 công trình có tổng vốn gần 290 tỷ đồng; thời gian thực hiện và giải ngân không quá ngày 31.12.2024.

Trước đó, thảo luận về vấn đề này, các đại biểu đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn trong thời hạn được phép kéo dài thời và giải ngân. Đặc biệt, người đứng đầu đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trong trường hợp dự án không giải ngân hết hoặc bị hủy dự toán kế hoạch vốn kéo dài đã được cấp thẩm quyền cho phép. Cùng với đó, triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; nâng cao năng lực quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước.


Các đại biểu dự hội nghị

Cho ý kiến xoay quanh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn, các đại biểu khẳng định, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng diện tích 8,651ha rừng để thực hiện 3 dự án không thuộc đối tượng cấm chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là rất cần thiết với sự phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, cần xác định số lượng các công trình đã được HĐND tỉnh cho phép về chủ trương nhưng đã quá 3 năm chưa triển khai. Từ đó, đề ra giải pháp xử lý dứt điểm trong thời gian tới.

Với nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh cần chỉ đạo các chủ dự án phối hợp chặt với các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan rà soát hiện trạng thực tế để thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Mặt khác, phải kiểm soát chặt việc triển khai thực hiện dự án, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định về kỹ thuật khai thác, an toàn khai thác lộ thiên, các biện pháp bảo vệ môi trường; không để xảy ra tình trạng khai thác, lấn, chiếm rừng trái pháp luật; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có…

Tạo sự thống nhất từ ý thức đến hành động

Tại kỳ họp này, một trong những chủ trương được các đại biểu quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết là Nghị quyết tán thành chủ trương nhập toàn bộ 9,76km2 diện tích tự nhiên và dân số là 6.038 người của xã Hồng Lạc và toàn bộ 9,59 km2, dân số là 3.538 người của xã Vân Sơn để thành lập xã Hồng Sơn, thuộc huyện Sơn Dương. Đại diện Tổ đại biểu huyện Sơn Dương, đại biểu Đào Thị Mai đề nghị làm rõ, phương án sử dụng, quản lý tài sản của 2 xã sau sáp nhập. Vấn đề đại biểu đề cập đã Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hải trực tiếp làm rõ. Nhiều đại biểu đề nghị, UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kê khai đăng ký lại địa chỉ, giấy tờ nhân thân; các loại giấy tờ khác có liên quan đến quyền và lợi ích của tập thể, cá nhân…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh: 16 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng tổ chức và vận hành của bộ máy chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh. Vì vậy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần tiếp tục bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Chính phủ, Tỉnh ủy và các nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024 để triển khai thực hiện hiệu quả. Ngay sau kỳ họp, cần nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết nghiêm túc, bảo đảm hiệu quả.

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, toàn tỉnh cần phát huy cao độ tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là “chỉ bàn làm, không bàn lùi; không nói không, không nói khó và không nói có nhưng không làm”. Trong đó, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương phải tập trung, nỗ lực hơn trong đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước...

Đối với hoạt động của HĐND các cấp, cần tiếp thu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hội nghị Tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 theo phương châm “trách nhiệm, đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả”; nỗ lực hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ đề ra trong năm. Trước mắt, tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri chuyên đề trước Kỳ họp thứ 8 nhằm nắm bắt tình hình thực tế triển khai các cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh; nhất là các bất cập, vướng mắc để kịp thời kiến nghị giải pháp hoặc sửa đổi, bổ sung, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong toàn tỉnh.

Bách Hợp - An Nhiên
Báo Đại biểu nhân dân

Tin cùng chuyên mục