Mọi quyết sách đều lấy người dân làm trung tâm

Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thời gian qua HĐND tỉnh đã không ngừng nâng cao chất lượng việc ban hành nghị quyết, mọi quyết sách được ban hành đều lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Một số cơ chế chính sách đã được ban hành không còn phù hợp, cũng được bổ sung, sửa đổi kịp thời giải quyết được những vấn đề "nóng", góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngày 10/12/2022 HĐND tỉnh Tuyên Quang ban hành Nghị quyết số 22 quy định chính sách hỗ trợ người mắc bệnh Suy thận mạn tính phải chạy thận nhân tạo chu kỳ, bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassaemia) trên địa bàn tỉnh. Đây là nghị quyết rất nhân văn, được xây dựng thông qua thực tế hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri. Thông qua nghị quyết, những người bệnh đã được hỗ trợ, góp phần vơi bớt khó khăn trong việc chi trả tiền chữa bệnh.

Qua một năm thực hiện, từ thực tế giám sát, lắng nghe tiếng nói từ người dân cho thấy người bệnh còn gặp khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính do quy định "Sở Y tế là đơn vị giải quyết thủ tục hành chính và lập dự toán, quản lý thanh quyết toán hỗ trợ". Quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đề nghị thanh toán khi nộp qua Trung tâm hành chính công hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính phần lớn không đủ điều kiện thanh toán, do chưa khớp các thông tin, giấy ủy quyền không hợp lệ... người bệnh phải bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện thủ tục nhiều lần dẫn đến đi lại nhiều lần từ cơ sở điều trị đến Sở Y tế với khoảng cách xa, gây tốn kém và ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh. Đồng thời việc thanh toán cho người bệnh không đảm bảo kịp thời.


Thường trực HĐND tỉnh khảo sát phát triển lâm nghiệp tại huyện Yên Sơn.

Tại kỳ họp thường lệ cuối năm đang được diễn ra, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết để sửa đổi điều 5 và điều 6 của Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người mắc bệnh suy thận mạn tính phải chạy thận nhân tạo chu kỳ, bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassaemia) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sửa đổi chuyển nhiệm vụ thanh toán hỗ trợ từ Sở Y tế sang UBND huyện, thành phố nơi người bệnh cư trú hoặc cơ sở y tế nơi người bệnh điều trị. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người bệnh được hưởng chính sách kịp thời.

Tại kỳ họp thứ bảy này, HĐND tỉnh cũng xem xét thông qua nghị quyết về người hoạt động không chuyên trách; người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Thị Hà, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chia sẻ: Từ thực tiễn ở cơ sở, mức phụ cấp thực hiện đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố là thấp. Qua các kỳ tiếp xúc cử tri từ năm 2019, đã có 61 ý kiến cử tri đề nghị tăng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách, mức hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Việc ban hành nghị quyết lần này sẽ tăng mức phụ cấp và mức khoán kinh phí phù hợp hơn với tình hình thực tiễn của địa phương, nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, tăng thu nhập cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Theo Thường trực HĐND tỉnh, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành thời gian qua đúng thẩm quyền, đúng quy định, sát với tình hình thực tiễn, cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mang tính khả thi. Qua đó, vừa giải quyết những vấn đề ngắn hạn, trung hạn, vừa tạo tiền đề cho phát triển bền vững trong dài hạn... Chỉ tính riêng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với trách nhiệm cao trước Đảng bộ, cử tri và nhân dân, HĐND tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Tỉnh ủy thành 45 nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó có nhiều nghị quyết về những cơ chế, biện pháp, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật, về các nhiệm vụ, giải pháp, quy hoạch, cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện kinh tế, xã hội với tư duy hoạch định khoa học, sát với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Đặc biệt, quá trình xây dựng nghị quyết, thông qua nhiều hình thức, HĐND tỉnh luôn coi trọng việc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lựa chọn một số nội dung nghị quyết chuẩn bị ban hành có tác động trực tiếp đến lợi ích hợp pháp của đông đảo nhân dân trong tỉnh để tổ chức tham vấn ý kiến nhân dân trước khi trình ra kỳ họp HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh thảo luận thông qua 40 nghị quyết. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành đều đúng thẩm quyền, đúng quy định, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sát với tình hình thực tiễn và đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển tinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục