1Hướng dẫn cụ thể khoản 1, Điều 38 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra Hình sự năm 2015 hoặc nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa quy định theo hướng trong một số trường hợp đặc biệt tại một số cơ quan thuộc lực lượng Cảnh sát của Công an cấp tỉnh được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cán bộ điều tra có thể độc lập tiến hành các hoạt động điều tra theo đúng quy định của pháp luật.