Ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV
Cử tri Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị:

Hướng dẫn cụ thể khoản 1, Điều 38 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra Hình sự năm 2015 hoặc nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa quy định theo hướng trong một số trường hợp đặc biệt tại một số cơ quan thuộc lực lượng Cảnh sát của Công an cấp tỉnh được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cán bộ điều tra có thể độc lập tiến hành các hoạt động điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

TRẢ LỜI:

Tại Văn bản số 3675/BCA-V01 ngày 11/10/2021 của Bộ Công an, cụ thể:

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, Điều 59 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015.

(1) Khi tiến hành điều tra vụ án, Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, phân công người thuộc cơ quan, đơn vị làm cán bộ điều tra giúp mình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự và Luật này.

 (2) Cán bộ điều tra chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 4, Điều 39 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, khi được phân công thì cán bộ điều tra của cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra có những nhiệm vụ, quyền hạn sau:

 (1) Lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm; lấy lời khai của những người có liên quan, để kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm.

 (2) Lập hồ sơ vụ án Hình sự.

 (3) Hỏi cung bị can; lấy lời khai người tố giác, báo tin về tội phạm, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, người làm chứng, bị hại, đương sự.

 (4) Tiến hành khám nghiệm hiện trường; thi hành lệnh khám xét, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp vụ án.

Căn cứ các quy định nêu trên thấy rằng, khi Thủ trưởng Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, phân công cán bộ điều tra của cơ quan này được tiến hành hoạt động theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Như vậy, về cơ bản hoạt động của cán bộ điều tra là độc lập. Tuy nhiên, căn cứ quy định khoản 1, Điều 39 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Thủ trưởng cơ quan điều tra được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra vẫn phải giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động tố tụng của cán bộ điều tra và ký các văn bản trong hoạt động tố tụng theo quy định (tương tự như với Thủ trưởng cơ quan điều tra, mặc dù đã phân công Điều tra viên tiến hành độc lập các hoạt động điều tra theo quy định nhưng vẫn phải giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và ký các văn bản trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật).

Theo đó, quy định như khoản 1, Điều 38 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 là phù hợp, vừa đảm bảo tính độc lập tương đối khi tiến hành các hoạt động tố tụng của cán bộ điều tra của cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong hoạt động tố tụng hình sự.