Tự hào quê hương

Bất cứ người dân Tuyên Quang nào cũng cảm nhận được niềm tự hào về mảnh đất quê hương mình, mảnh đất 2 lần được Trung ương Đảng chọn làm Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến. Lịch sử đã hun đúc cho con người Tuyên Quang có được truyền thống cách mạng, ý chí quật cường không ngừng vượt qua ...

Đem lại tiện ích tốt nhất cho đại biểu

Việc Thường trực HĐND nhiều địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức kỳ họp không giấy đã giúp toàn bộ tài liệu được gửi đến đại biểu kịp thời, nhanh nhất; kịp thời lưu trữ, khai thác và hệ thống hóa văn bản, tài liệu phục vụ đại biểu TXCT, thảo luận, chất vấn… Qua đó, đem lại ...

Xã Tân Long nỗ lực về đích xây dựng nông thôn mới: "Khơi dậy, phát huy vai trò chủ thể của người dân"

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, xã Tân Long, huyện Yên Sơn đã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM), tạo nên diện mạo, sức sống mới của một xã miền núi đặc thù nằm ở phía Tây của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Tân Long Chu Văn ...

Khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

Đối với các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ cấp cơ sở; cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh.

Quê hương bừng sáng

Nghiên cứu về Tuyên Quang, Tiến sỹ Nguyễn Văn Bân, vị quan Án sát tỉnh Tuyên Quang đầu thế kỷ 20 đã nhận định “…Tuyên Quang nằm về phía Bắc Thượng du, có hình thế rồng cuộn hổ ngồi, giữ chắc nơi biên ải, làm cho thế nước vững bền, khiến cho đất đẹp một phương được nối tiếp tiếng hay từ vạn cổ…”. Tự ...

Sẽ có 'cẩm nang' để chuẩn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND

Việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND là nội dung quan trọng trong chương trình hành động của Đảng Đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Do đó, Ban soạn thảo cần phải làm rõ hơn tên gọi của Nghị quyết, căn cứ pháp lý, sự cần ...

Tinh giản biên chế giai đoạn mới

Bộ Chính trị mới đây yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Để đạt được mục tiêu của 5 năm tới một cách thực chất và hiệu quả, chứ không phải cắt giảm kiểu cơ học thì phải tiếp tục giảm bớt chức năng của Nhà nước và tăng cường ứng dụng công ...