20% tổng số điểm đánh giá hoạt động của đại biểu

Từ năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang, huyện và một số HĐND cấp xã đã đánh giá, xếp loại hoạt động của các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND, trong đó tiêu chí về tham gia các cuộc TXCT, giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri chiếm 20% tổng số điểm đánh giá hoạt động của đại biểu HĐND. Đây là cách làm mới, giúp các đại biểu nhìn lại hoạt động của mình với cương vị là người đại biểu dân cử để có kế hoạch khắc phục, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân tại địa phương.

Đó là một trong những cách làm linh hoạt, sáng tạo nâng cao hiệu quả hoạt động TXCT của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành.

Xây dựng kế hoạch TXCT trong cả nhiệm kỳ

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà, ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh ký Chương trình phối hợp công tác, trong đó có hoạt động phối hợp tổ chức TXCT, giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND tỉnh ban hành quyết định quy định một số nguyên tắc xây dựng và thực hiện lịch TXCT của đại biểu HĐND tỉnh; chỉ đạo Thường trực HĐND cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch TXCT trong cả nhiệm kỳ và hằng năm. Địa điểm TXCT được lựa chọn, lên lịch ngay từ đầu nhiệm kỳ, bảo đảm tất cả xã, phường, thị trấn và cơ bản các thôn, tổ dân phố đều được TXCT, không trùng chéo địa bàn.

Trước kỳ họp, thực hiện TXCT tại thôn, tổ dân phố, tạo thuận lợi cho mọi cử tri của thôn, tổ thuộc địa bàn đó được tham dự, trình bày tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND. Sau kỳ họp, tổ chức TXCT tại trung tâm xã, phường, thị trấn, thành phần bao gồm cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã, các thôn, tổ dân phố để tại đó đại biểu HĐND thông tin về kết quả kỳ họp, nội dung các nghị quyết đã được HĐND tỉnh quyết nghị. Trên cơ sở đó, các cử tri đại diện cho xã, thôn nắm, tuyên truyền, phổ biến đến cử tri và Nhân dân nắm bắt, thực hiện.

Để hoạt động TXCT đem lại hiệu quả thiết thực, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang chủ động đổi mới hoạt động TXCT theo hướng kết hợp TXCT của đại biểu HĐND 2 cấp (tỉnh, huyện), 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) hoặc tiếp xúc giữa ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh, huyện với cử tri cùng thời gian, địa điểm, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tổ chức TXCT theo chuyên đề về lĩnh vực giáo dục - đào tạo để nắm bắt tình hình thực tế, các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri trong công tác giáo dục - đào tạo.


Cử tri xã Tân Long, huyện Yên Sơn nêu ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh trong buổi TXCT. Ảnh: Ngọc Hưng.

Không chờ đến khi có văn bản yêu cầu

Tại hội nghị TXCT, đại biểu HĐND báo cáo ngắn gọn các vấn đề cần thông tin với cử tri, dành nhiều thời gian để cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị. Hầu hết đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện và một số đại biểu HĐND cấp xã đã chủ động tiếp thu, trao đổi, làm rõ vấn đề cử tri tham gia ý kiến, kiến nghị, tạo không khí phấn khởi, dân chủ, cởi mở, sự tin tưởng của cử tri đối với đại biểu HĐND, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc tiếp xúc.

Sau khi kết thúc hội nghị TXCT, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với lãnh đạo UBND huyện, thành phố để thông tin kết quả TXCT, thống nhất nội dung kiến nghị của từng cấp để chỉ đạo giải quyết, giám sát việc giải quyết. Đối với những kiến nghị của cử tri cần xem xét, giải quyết, trả lời sớm, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết ngay sau hội nghị tiếp TXCT (công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án; xem xét hỗ trợ kinh phí, đồ bảo hộ cho các tổ Covid cộng đồng; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về công tác vi phạm ô nhiễm môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép…).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà nhấn mạnh: hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND các cấp quan tâm thực hiện đạt hiệu quả. Ngoài tổ chức giám sát trước các kỳ họp, hằng tháng Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND cấp huyện và một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã lựa chọn nội dung để Thường trực giám sát hoặc phân công các Ban, Tổ đại biểu HĐND giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của UBND và các cơ quan chức năng, báo cáo tại phiên họp định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh, huyện, xã. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri được truyền hình trực tiếp trên sóng và Fanpage của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang điện tử, Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh…

Thông qua giám sát, Thường trực HĐND các cấp đã kịp thời kiến nghị UBND kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết, bảo đảm tiến độ, chất lượng các kiến nghị chính đáng của cử tri. Các kiến nghị về giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại các báo cáo giám sát đều được theo dõi, đôn đốc thực hiện, yêu cầu báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện với HĐND tại các kỳ họp tiếp theo.

Đáng chú ý, UBND tỉnh và các ngành, huyện, thành phố ngày càng quan tâm, tích cực, chủ động rà soát để giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri, không chờ đến khi có văn bản yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Các kiến nghị có đủ điều kiện để giải quyết đều được giải quyết; các kiến nghị chưa có đủ điều kiện để giải quyết do chưa có nguồn lực đầu tư hoặc quy định của pháp luật, chính sách hiện hành chưa cho phép… đều được trả lời đầy đủ, kịp thời.

Theo daibieunhandan.vn

Tin cùng chuyên mục