Bứt phá ngoạn mục - Bài 2: Du lịch khởi sắc

Quý I-2023, cùng với công nghiệp, du lịch là một trong những ngành kinh tế có mức tăng trưởng ấn tượng. Một trong những lý do giúp du lịch khởi sắc, định hình bản sắc trên bản đồ du lịch của cả nước là nhờ sự chủ động của ngành du lịch và các địa phương trong việc khai thác ra các sản phẩm du lịch ...

Bứt phá ngoạn mục

Ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành của tỉnh đã bắt tay ngay thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra theo phương châm “không để đầu năm thong thả, cuối năm vất vả nhưng vẫn không hoàn thành chỉ tiêu”. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm của các ngành, ...

Giải quyết “3 không” trong tham nhũng

“Không thể”, “không dám” và “không cần” tham nhũng là cụm từ được nhắc nhiều thời gian gần đây khi đề cập đến công tác phòng, chống tham nhũng. Vậy, đâu là giải pháp hữu hiệu để thực hiện được cơ chế “3 không” này?

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số

Tuyên Quang là tỉnh miền núi có 22 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 58%. Trong những năm qua, nâng cao chất lượng cán bộ người DTTS luôn được các cấp ủy, các ngành, các cấp quan tâm. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả ...

Tinh giản biên chế: Chủ yếu giảm số người về hưu, thôi việc, nghỉ việc, chỉ giảm những người 'tinh'

Tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 tuy đạt về chỉ tiêu số lượng nhưng chưa thực sự gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Có ý kiến cho rằng việc tinh giản biên chế thời gian qua chủ yếu giảm số người về hưu, thôi việc, nghỉ việc, chỉ giảm những người ...

Nên có thêm lựa chọn cho người lao động?

Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong báo cáo đầu tháng 3 về triển khai Nghị quyết 93/2015 của Quốc hội, giai đoạn 2016 - 2021 có hơn 4,25 triệu lao động tham gia nhưng cũng có tới 4,06 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần.