Dịch vụ công trực tuyến: Cần người đứng đầu quyết liệt

Thời gian qua, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) vào tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) ở mức độ cao luôn được UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số. Thực tế cho thấy trong quá trình triển khai ở đâu có ...

Quyết sách bảo đảm thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện chức năng quyết định, nhất là coi trọng khảo sát thực tiễn, lấy ý kiến đối tượng chịu tác động. Qua đó, kịp thời quyết định nhiều quyết sách quan ...

Khắc phục “bệnh” né tránh trách nhiệm

Để "an toàn yên thân", có những cán bộ công chức, viên chức không làm hoặc không dám làm dẫn tới hiệu quả công việc không cao, nhiều chủ trương, chính sách triển khai chậm. "Căn bệnh" né tránh trách nhiệm nếu không "chữa" kịp thời, để lây lan kéo dài sẽ nguy hiểm đối với sự phát triển của đất nước ...

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tỉnh ta đã đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, có nhiều chuyển biến rõ nét; Tuyên Quang luôn giữ vững tốc độ tăng trưởng cao trong 14 tỉnh Trung du miền núi Bắc Bộ; các chỉ ...

Từ Tân Trào đến Ba Đình lịch sử

Tân Trào là nơi ghi dấu những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, nơi Bác Hồ, Trung ương Đảng 2 lần lựa chọn làm căn cứ địa cách mạng, khởi nguồn cho việc ra đời Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân. Tiếng vọng từ quá khứ tại Tân Trào không chỉ là hành trang quý giá để mỗi thế hệ người dân Tuyên ...

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm tra của các ban HĐND

Thẩm tra là kiểm tra, xem xét các nội dung cơ bản của một vấn đề nào đó để đi đến kết luận về tính đúng đắn, tính hợp pháp và tính khả thi. Đây là một trong những hoạt động giám sát của Ban của HĐND được quy định tại khoản 4, Điều 6, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Điều 78 Luật Hoạt động ...

Tuyên Quang nhớ Bác Hồ

Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở, làm việc gần 6 năm tại Tuyên Quang. Những năm tháng Bác ở và làm việc tại núi rừng Tuyên Quang đã để lại những tình cảm in đậm trong tâm khảm mỗi người dân.