Tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại

100% các kỳ họp, phiên họp của HĐND, Thường trực, các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tuyên Quang đều tương tác trên môi trường mạng, không sử dụng văn bản giấy; bảo đảm việc khai thác, lưu trữ và hệ thống hóa văn bản, tài liệu phục vụ đại biểu thảo luận, chất vấn, biểu quyết tại kỳ họp, ...

Mạnh dạn đổi mới tư duy, cách làm

Với tinh thần mạnh dạn đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu, lộ trình xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh, từ nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi ...

Hỗ trợ tối đa hoạt động của đại biểu

Với quyết tâm đổi mới của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang cùng nỗ lực học hỏi, nghiên cứu của các đại biểu, vướng mắc, rào cản về khả năng tiếp cận, làm chủ công nghệ của đại biểu đã từng bước được tháo gỡ.

Đồng chí Phạm Hùng – Người chiến sĩ cộng sản trung kiên

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Phạm Hùng luôn nêu cao tinh thần cách mạng cao quý, gian nan không lùi bước, nguy hiểm không sờn lòng, sẵn sàng hy sinh tất cả vì nước, vì dân, giữ vững niềm tin ở thắng lợi cuối cùng.

Đề cao vị thế, vai trò của người uy tín

Hàng năm, Tuyên Quang tổ chức cho đội ngũ người uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, năm 2022 thật đặc biệt khi Đoàn đại biểu người có uy tín của tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước gặp mặt sau chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Nghệ An, ...

Phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân

Tại Kỳ họp thứ Ba khai mạc đầu tuần tới (ngày 23/5/2022), Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thẩm tra dự án Luật, Ủy ban Pháp luật cho rằng, việc Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở với phạm vi ...

Giao việc đổi mới, đột phá cho các đại biểu chuyên trách

Những năm qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm và có những biện pháp thiết thực bảo đảm và nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh. Cùng với làm tốt công tác nhân sự; bảo đảm các điều kiện hoạt động, chú ý cung cấp thông tin, tài liệu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ ...