Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới

Qua nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, thực hiện khâu đột phá về “Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới”đạt ...

Nỗ lực xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ và phát triển

Với quan điểm xuyên suốt là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, các cấp chính quyền trong tỉnh đã không ngừng đổi mới, sáng tạo để xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính phục vụ và phát triển. Từ đó, mở ra thời cơ mới cho người dân và doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ...

Bảo vệ công trình cấp nước ­sinh hoạt nông thôn

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh có 227 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn đang hoạt động, cung cấp nguồn nước cho trên 15 nghìn hộ dân khu vực nông thôn. Các công trình đã thiết thực phục vụ cuộc sống cho người dân, nhưng không ít công trình cấp nước bị chính ...

Giữ người dân “ở lại” với dịch vụ công

Nghị quyết Kỳ họp thứ Năm của Quốc hội nhấn mạnh ưu tiên cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp, người dân. Làm thủ tục hành chính - giấy tờ trực tuyến là một trong những giải pháp giúp đạt được mục tiêu đó. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ doanh nghiệp, đặc biệt là tỷ lệ ...

Tuyên Quang gỡ “điểm nghẽn” trong chuyển đổi số

Nghị quyết số 48-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 xác định rõ mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Tuyên Quang là một trong những tỉnh xếp loại khá; đến năm 2030 nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực miền Bắc. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, cần quyết tâm và ...

Cải cách phải thực chất

Ngay sau phản ánh của đại biểu Quốc hội và người dân, doanh nghiệp về tình trạng thủ tục hành chính đang là rào cản với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký văn bản 493/TTg-KSTT yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện ...

Cơ học, chậm và chưa hiệu quả

Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập hầu hết là do sáp nhập, hợp nhất cơ học để giảm số lượng đầu mối dẫn đến các đơn vị này chưa thực sự có sự thay đổi về cơ chế hoạt động và chất lượng cung ứng dịch vụ. Đây là nhận định được nêu trong báo cáo của Bộ Nội vụ gửi đến Quốc hội và ...