Đem lại tiện ích tốt nhất cho đại biểu

Việc Thường trực HĐND nhiều địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức kỳ họp không giấy đã giúp toàn bộ tài liệu được gửi đến đại biểu kịp thời, nhanh nhất; kịp thời lưu trữ, khai thác và hệ thống hóa văn bản, tài liệu phục vụ đại biểu TXCT, thảo luận, chất vấn… Qua đó, đem lại tiện tích tốt nhất cho đại biểu; đồng thời, đưa công tác tổ chức kỳ họp khoa học và chuyên nghiệp hơn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới của Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu.

Chủ động hơn trong cung cấp thông tin cho đại biểu

Từ những tháng cuối năm 2015, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng Trang thông tin điện tử Đại biểu Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Sau hơn 7 năm đi vào hoạt động, Trang thông tin điện tử đã khẳng định được vai trò, vị trí, nhiệm vụ trong cung cấp tài liệu phục vụ kỳ họp, phiên họp, giám sát, khảo sát… của HĐND tỉnh. Việc xây dựng Trang thông tin điện tử là giải pháp quan trọng góp phần cho thành công trong tổ chức kỳ họp không giấy trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2020 và 2021, khi dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp. Quan trọng hơn, Trang thông tin điện tử là nơi cử tri có cơ hội nắm bắt nhiều thông tin, như nội dung các nghị quyết, diễn biến các phiên họp, kỳ họp, các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri.


Đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang biểu quyết bằng máy tính bảng.

Từ năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đáp ứng nâng cao hơn nữa mục tiêu tin học hóa toàn diện phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh; giảm thiểu việc in ấn hồ sơ, tài liệu, công văn giấy tờ trong các kỳ họp HĐND và thống nhất cho chủ trương tiến hành ứng dụng kỳ họp không giấy, chính thức áp dụng từ năm 2021. Để triển khai ứng dụng hình thức này, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, mỗi đại biểu HĐND tỉnh được trang bị 1 máy tính xách tay (laptop) phục vụ truy cập các thông tin, tài liệu, văn bản trước, trong và sau kỳ họp.

Thực tế, việc tổ chức kỳ họp không giấy đã giúp bộ phận phục vụ kỳ họp chủ động hơn trong cung cấp thông tin cho đại biểu ngay khi có văn bản của các đơn vị chuyển đến. Các văn bản đều được chuyển bằng bản điện tử thay vì văn bản giấy, làm giảm tải công việc in ấn, photo của bộ phận văn thư, vì vậy tiết kiệm khá lớn chi phí hành chính… Bên cạnh trang bị máy tính xách tay cho các đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh cũng đặc biệt chú trọng đầu tư hệ thống hạ tầng… Khi thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, việc triển khai kỳ họp không giấy đã bước đầu mang lại hiệu quả cao; hoạt động thảo luận tổ hay TXCT qua hình thức trực tuyến dần dần được áp dụng với kết quả bước đầu khá tốt…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và đặc biệt là công tác tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xây dựng phương án và thực hiện nâng cấp Trang thông tin điện tử phù hợp, phục vụ ngày càng tốt hơn các kỳ họp không giấy; nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ hoạt động của HĐND tỉnh, gắn với hoàn chỉnh giao diện và nâng cao kỹ thuật ứng dụng cập nhật thông tin…

Khoa học, chuyên nghiệp hơn

Năm 2016, sau khi HĐND tỉnh Khóa XVIII tổ chức kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang đã họp bàn triển khai phần mềm quản lý tài liệu. Mặc dù còn những “rào cản” nhất định, nhưng với tinh thần đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng hiệu quả, năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh quyết định ứng dụng công nghệ thông tin tại kỳ họp và trong thời gian giữa hai kỳ họp thông qua phần mềm gửi nhận tài liệu và điều hành kỳ họp.

Theo đó, toàn bộ tài liệu được Thường trực HĐND tỉnh gửi đến đại biểu HĐND tỉnh kịp thời, nhanh nhất, đúng quy định, cùng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng Văn phòng HĐND tỉnh đã kịp thời lưu trữ, khai thác và hệ thống hóa văn bản, tài liệu phục vụ đại biểu TXCT, thảo luận, chất vấn... đem lại tiện tích tốt nhất cho đại biểu, tiết kiệm chi phí in ấn, thời gian, công sức. Tại kỳ họp, đại biểu bấm nút biểu quyết cho ý kiến trực tiếp về từng dự thảo nghị quyết, bấm nút để đăng ký phát biểu thảo luận, chất vấn, điểm danh và biểu quyết. Một thao tác nhỏ nhưng chứa đựng trong đó suy nghĩ, quan điểm và chính kiến của mỗi đại biểu HĐND tỉnh được hoạt động trong môi trường dân chủ, bảo đảm tính chính xác, khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Việc sử dụng phần mềm điều hành kỳ họp HĐND tỉnh và gửi nhận tài liệu cho đại biểu thể hiện tinh thần đổi mới phương thức làm việc, đưa công tác tổ chức kỳ họp khoa học và chuyên nghiệp hơn; đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới của Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của HĐND tỉnh cũng luôn được Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang quan tâm. Bước vào đầu nhiệm kỳ mới, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng phối hợp với Viễn thông tỉnh (VNPT) nghiên cứu, xây dựng phần mềm (App) hỗ trợ hoạt động HĐND tỉnh (đưa vào vận hành thử nghiệm tại Kỳ họp thứ 5, tháng 12.2021), bước đầu thu được những kết quả tích cực, đánh dấu đổi mới trong phương pháp tổ chức và điều hành kỳ họp, chuyển đổi phương thức thực hiện nhiệm vụ của đại biểu từ thủ công sang ứng dụng hiện đại, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết về chuyển đổi số của tỉnh.

Theo daibieunhandan.vn

Tin cùng chuyên mục