Tự hào quê hương

Bất cứ người dân Tuyên Quang nào cũng cảm nhận được niềm tự hào về mảnh đất quê hương mình, mảnh đất 2 lần được Trung ương Đảng chọn làm Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến. Lịch sử đã hun đúc cho con người Tuyên Quang có được truyền thống cách mạng, ý chí quật cường không ngừng vượt qua thách thức. Đường lớn đã mở, Tuyên Quang đang vững bước đi lên trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc.


Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng tỉnh Tuyên Quang (ngày 4/11/2021). Ảnh: Thành Công.

Quê hương cách mạng

Sự kiện ngày 4-11-1831, vua Minh Mệnh chia định địa hạt, lần đầu tiên trong lịch sử, tỉnh Tuyên Quang xuất hiện trong hệ thống hành chính Nhà nước. Với ý nghĩa quan trọng đó, ngày 4/11/1831 được chọn làm ngày thành lập của tỉnh Tuyên Quang. Trải qua 191 năm hình thành và phát triển, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang luôn bền bỉ, kiên cường, sáng tạo xây dựng nên một Tuyên Quang rạng rỡ như ngày hôm nay. Nằm ở vị trí chiến lược, “phên giậu của trung châu, địa đầu quan yếu”, tỉnh Tuyên Quang luôn sát cánh cùng nhân dân cả nước, anh dũng chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ giang sơn, bờ cõi biên cương của Tổ quốc.

Từ khi Đảng ra đời, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn một lòng, sắt son theo Đảng, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang tự hào được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm Thủ đô Khu giải phóng lãnh đạo cuộc cách mạng của dân tộc. Tại xã Tân Trào, đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, quyết định vận mệnh của đất nước làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội cho dân tộc ta.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Tuyên Quang vinh dự trở thành Thủ đô Kháng chiến, được Bác Hồ, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và hầu hết các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương chọn làm nơi đặt trụ sở để lãnh đạo cuộc kháng chiến giành thắng lợi. Được Bác Hồ, Trung ương Đảng chọn là nơi tổ chức nhiều sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Đại hội đầu tiên được tổ chức ở trong nước và Đại hội duy nhất tổ chức ngoài Thủ đô Hà Nội. Suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến, tỉnh Tuyên Quang luôn làm tròn nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ quan đầu não của Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia Lễ khởi công xây dựng Dự án Làng Văn hóa du lịch và phát huy giá trị lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Ông Hoàng Ngọc, thôn Tân Lập, xã Tân Trào (Sơn Dương) chia sẻ, đồng bào các dân tộc nơi đây luôn một lòng theo Đảng, theo cách mạng xây dựng cuộc sống mới. Thôn Tân Lập đói nghèo xưa, nay đã trở thành thôn văn hóa san sát những ngôi nhà sàn khang trang với hơn 200 hộ dân. Chúng tôi tự hào là người con quê hương cách mạng, tự hào về những đóng góp nhỏ bé vào thắng lợi vĩ đại của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cho sự phát triển của đất nước hôm nay... Niềm tự hào đó không chỉ với người dân Tân Trào mà bất cứ người con dân nào của Tuyên Quang cũng thấm nhuần những giá trị lịch sử cách mạng của quê hương mình để hết lòng theo Đảng, theo Bác xây dựng quê hương ngày càng ấm no.

Đường lớn đã mở

Về Tuyên Quang hôm nay, mỗi chúng ta đều tận mắt chứng kiến, từ bản làng nông thôn, miền núi xa xôi đến phố phường thành thị, diện mạo đang từng ngày đổi thay, tươi đẹp hơn xưa, tạo nên sức sống mới, khí thế mới cho tỉnh nhà.

Phát huy truyền thống quê hương, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển. Từ một tỉnh thuần nông, xuất phát điểm kinh tế thấp, đến nay Tuyên Quang đã có một nền tảng kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, bên vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì từ 7 - 8%/năm, từ năm 1991 đến năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 80 lần; GRDP bình quân đầu người tăng 61 lần; thu ngân sách tăng 30 lần; giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 223 lần...

Đặc biệt trong thời điểm diễn ra dịch bệnh Covid-19, Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang đã khẳng định ý chí kiên cường vượt qua thử thách khắc phục mọi khó khăn, kinh tế của tỉnh vẫn giữ nhịp tăng trưởng, năm 2021, tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh tăng 5,67% so với năm 2020. Trong 9 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,5% so với cùng kỳ. Đây là những minh chứng sinh động về kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, nhiều phong trào, mô hình được Trung ương triển khai nhân rộng. Cùng với phát triển kinh tế, Tuyên Quang luôn thực hiện tốt công tác chăm lo bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa cao đẹp của các dân tộc; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân...


Một góc thành phố Tuyên Quang.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong việc triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đưa tỉnh Tuyên Quang bước vào một giai đoạn phát triển mới, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tuyên Quang đang đứng trước những cơ hội mới, mở ra tương lai tươi sáng bằng nhiều chủ trương, chính sách lớn phù hợp điều kiện, lợi thế của tỉnh, phù hợp với lòng dân, được nhân dân đồng thuận hưởng ứng. Tỉnh đã và đang tập trung huy động nguồn lực triển khai, xây dựng nhiều công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh như đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn; Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn...

Với nhiều nỗ lực trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Tuyên Quang là địa phương đứng top khá của cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đang trở thành điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với truyền thống 191 năm xây dựng và trưởng thành, tự hào là quê hương, chiếc nôi của cách mạng Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục