1Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công ty Lâm nghiệp Yên Sơn tiếp tục trả lại một phần diện tích đất lâm nghiệp thuộc Công ty đang quản lý trên địa bàn xã Đạo Viện (nhất là tại Thôn 4) để giao lại nhân dân sản xuất và làm nghĩa trang theo quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (hiện Thôn 4 chưa có nghĩa trang của thôn, người dân đang phải chôn người đã mất trên đất của Công ty lâm nghiệp).
2Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình thủy điện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang để phục vụ đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân trong vùng
3Đầu tư nâng cấp, tu sửa tuyến đường ĐT 188 đi qua xã Phúc Ninh, Lực Hành, Quý Quân của huyện Yên Sơn đã bị hư hỏng nặng và hệ thống cầu, cống thoát nước qua suối quá nhỏ, khi mưa lũ nước không kịp thoát làm cho nhân dân đi lại rất khó khăn, nguy hiểm.
4Nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng nhà bia ghi tên các anh hùng Liệt sỹ tại xã Công Đa.
5Xây dựng trạm biến áp điện cho khu dân cư Tâm My tại thôn Lương Cải (Khu dân cư có trên 30 hộ gia đình hiện nay chưa có điện sử dụng)
6Đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT khu vực ATK nâng cao công tác tuyên truyền cho các hộ vay giải quyết nợ đến hạn; thái độ phục vụ Nhân dân khi đến giao dịch chưa đảm bảo.
7Trung tâm đo đạc của Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành đo đạc các diện tích đất tại thôn Lương Cải, người dân đã có đơn đề nghị từ tháng 7/2021 đến nay nhưng chưa được đo đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
8Các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn xã.
9Ngành điện cải tạo, nâng cấp đường điện 0,4 kV phục vụ cho cụm dân cư Phào, thôn 4 xã Đạo Viện vì hiện nay lưới điện 0,4 kV đã xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn, điện áp thấp, không đủ điều kiện cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân.
10Đề nghị Công ty Viễn thông Tuyên Quang kiểm tra, khảo sát lắp đặt trạm phát viễn thông để cung cấp mạng Internet, sóng điện thoại cho các thôn Ngòi Khù, Ngòi Nghìn, cụm dân cư Khao Quân, Khuân Tửu (thôn 2) xã Đạo Viện vì hiện tại 4 thôn này chưa có sóng điện thoại, mạng Internet để phục vụ Nhân dân, đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống sản xuất của Nhân dân.
11Đầu tư lắp đặt trạm phát sóng viễn thông tại tại thôn Đồng Rôm, xã Lực Hành hiện nay chưa có sóng điện thoại để người dân được sử dụng, đáp ứng nhu cầu ứng dụng Công nghệ thông tin trong đời sống.
12Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đẩy nhanh việc di dời Điểm Bưu điện văn hóa xã Hùng Lợi đến khu vực đã được quy hoạch.
13Đầu tư kè bờ sông để chống sạt lở tại địa điểm Khu di tích Chiến thắng Khe Lau trên địa bàn thị trấn Yên Sơn.
14Cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện 0,4 KV trên địa bàn thị trấn để đảm bảo an toàn và nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân trên địa bàn.
15 Ngành công thương xem xét, chỉ đạo và quan tâm cải tạo, nâng cấp đường dây 0,4kv, lắp đặt thêm cột điện để đảm bảo an toàn lưới điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho người dân tại các thôn Bến, Làng Chà, Đoàn Kết, Làng Quài.