1

Sửa Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong đó: Bổ sung nội dung có khoản thu phục vụ vệ sinh được ...

2

Ngay sau khi Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 2745/UBND-THVX ngày 18/7/2022 về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban ...

3

Có cơ chế cho các trường thu tiền hỗ trợ chi trả hợp đồng cho nhân viên bảo vệ hoặc bổ sung ngân sách chi thường xuyên để có kinh phí chi trả cho nhân viên bảo vệ theo số điểm trường thực tế của các trường. Hiện nay, thực hiện theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 ...

4

Có cơ chế cho các trường thu tiền hỗ trợ chi trả hợp đồng cho nhân viên bảo vệ hoặc bổ sung ngân sách chi thường xuyên để có kinh phí chi trả cho nhân viên bảo vệ theo số điểm trường thực tế của các trường. Hiện nay, thực hiện theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân ...

5

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với các trường bán trú, trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh. Hiện là 200% mức lương cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu đối với người lao động.

6

Nhà nước xây dựng nhà bán trú cho học sinh và đầu tư xây dựng, trang cấp phòng tin học cho các trường học trên địa bàn huyện Yên Sơn.

7

Tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi tuyển viên chức cho ngành giáo dục; quan tâm và ưu tiên trong tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ vào biên chế.

8Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình thủy điện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang để phục vụ đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân trong vùng
9Đầu tư nâng cấp, tu sửa tuyến đường ĐT 188 đi qua xã Phúc Ninh, Lực Hành, Quý Quân của huyện Yên Sơn đã bị hư hỏng nặng và hệ thống cầu, cống thoát nước qua suối quá nhỏ, khi mưa lũ nước không kịp thoát làm cho nhân dân đi lại rất khó khăn, nguy hiểm.
10Ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các phương tiện vượt quá tải trọng tham gia giao thông trên tuyến đường ĐT188.
11Đẩy nhanh tiến độ xây dựng thủy điện Yên Sơn; kịp thời thông tin về tiến độ xây dựng công trình, quy hoạch cos nước để nhân dân biết.
12Cấp cây keo giống theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021 đủ số lượng, đúng khung thời vụ, đảm bảo chất lượng. Cử tri phản ánh hiện nay một số hộ dân vẫn chưa nhận được giống cây trồng; một phần giống đã cung ứng không bảo đảm chất lượng.
13Sớm đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã và trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Qúy Quân, để có nơi giao dịch phục vụ nhân dân
14Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình thủy điện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, để phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân trong vùng
15Tỉnh kiến nghị với Trung ương mở rộng thêm danh mục thuốc điều trị thuộc phạm vi thanh toán của BHYT, hiện nay bệnh nhân có thẻ BHYT đi khám vẫn phải tự mua nhiều loại thuốc.