1Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội Người cao tuổi và có chế độ đối với Chi hội Trưởng Hội Người cao tuổi tại các thôn.
2Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ.
3Đầu tư lắp đèn cao áp chiếu sáng vào ban đêm tại đoạn đường km 8 đến km 8+800 (QL2) để nhân dân thuận lợi trong việc đi lại, hạn chế tai nạn giao thông.
4Khảo sát, cải tạo đường điện liên thôn hiện đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn; đầu tư, xây dựng một số tuyến đường điện trên địa bàn thôn Yên Thắng.
5Quan tâm tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn lực và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (điện chiếu sáng, đường giao thông, trụ sở làm việc, trạm y tế, rãnh thoát nước …), để xã Thắng Quân hoàn thành về đích nông thôn mới, đạt các tiêu chí đô thị loại V, đô thị loại IV và thành lập thị trấn huyện Yên Sơn
6UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Yên Sơn đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân
7Nâng cao chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã, trong đó có khâu cung ứng dịch vụ hỗ trợ nông dân.
8Các đơn vị có liên quan khẩn trương cấp kinh phí hỗ trợ các hộ gia đình làm nhà vệ sinh (1 triệu đồng/hộ) theo chương trình vay vốn Ngân hàng thế giới.
9Kiểm tra việc hỗ trợ học phí cho sinh viên lớp Đại học công tác xã hội K58 do Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn liên kết dạy tại Trường Đại học Tân Trào; hiện sinh viên mới được hỗ trợ học phí năm 2014, 2015, năm 2016, 2017 chưa được hỗ trợ.
10Đầu tư đập thủy lợi thôn Tiền Phong, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn.
11Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng đường Quang Trung kéo dài, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.
12Ngành điện kiểm tra, nâng cấp hệ thống điện cho thôn Tiền Phong, hiện nay điện rất yếu.
13Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cấp đất để xây dựng nhà văn hóa cho thôn Nông Trường.
14Có biện pháp khắc phục đoạn đường Km9 - Quốc lộ 2 (Tuyên Quang- Hà Giang) không có rãnh thoát nước, dẫn đến nước thải tràn ra đường, ảnh hưởng môi trường và giao thông.
15Lắp đèn cao áp chiếu sáng vào ban đêm đoạn đường Km 8 đến Km 8 + 800 (QL2) để nhân dân thuận lợi trong việc đi lại, hạn chế tai nạn giao thông.