1

Tỉnh chỉ đạo Trường Đại học Tân Trào mở các lớp đào tạo, giảng dạy về chuyên ngành Tin học và Kỹ năng sống cho giáo viên.

2

Tỉnh không tổ chức thi và thực hiện thủ tục xét thăng hạng cho giáo viên hạng III lên hạng II đã đủ từ 9 năm công tác trở lên, từ hạng II lên hạng I khi đủ điều kiện từ 6 năm công tác trở lên

3Tỉnh có hướng dẫn cụ thể về thủ tục, hồ sơ tạo điều kiện cho nhân dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông, lâm nghiệp nằm xen, kẹp giữa các diện tích đất ở tại các khu dân cư sang đất ở, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.
4Tỉnh bố trí chỗ ở tái định cư cho nhân dân trước khi quyết định thu hồi đất và di rời các hộ dân thuộc diện phải di rời đến nơi ở mới có cuộc sống ổn định, sau đó mới tiến hành thi công.
5Quan tâm đầu tư kinh phí để tu sửa, nâng cấp chợ nông thôn xã Nhữ Khê đạt chuẩn nông thôn mới, phục vụ tốt hơn cho việc giao thương, buôn bán, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
6Sớm đầu tư xây dựng trạm y tế, đầu tư trang thiết bị y tế đối với trạm y tế xã Nhữ Khê, để có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.
7Bổ sung chức danh Phó thôn, tổ dân phố để thuận lợi trong quá trình hoạt động tại cơ sở.
8Nâng mức khoán chi cho các thôn, tổ dân phố và phụ cấp của các chức danh trưởng các đoàn thể của thôn, tổ dân phố.
9Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho hộ ông Nguyễn Văn Mầu ở thôn Hồng Hà, xã Nhữ Khê là thương binh đã đề nghị từ năm 2015 đến nay chưa nhận hỗ trợ.
10Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét tạo điều kiện để học sinh của thôn 10, xã Nhữ Khê được học tập tại phường Đội Cấn vì vị trí đi từ thôn 10, xã Nhữ Khê đến các điểm trường xa hơn so với đến phường Đội Cấn.
11Hỗ trợ kinh phí đo đạc địa chính, đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang.
12Xem xét miễn giảm một phần phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ nghèo, cận nghèo.
13Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường khu tái định cư Xuân Bình chạy qua thôn Hồng Hà, Cửa Lần đi xã Đội Bình.
14Chỉ đạo công an huyện kiểm tra, xử lý hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn xã. Cử tri phản ảnh, hiện nay hoạt động này gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn xã.
15Sớm đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp công trình nước sạch tại các thôn Cây Thị, Đồng Cả và thôn 17, hiện các công trình này đã xuống cấp.