1

Sửa Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong đó: Bổ sung nội dung có khoản thu phục vụ vệ sinh được ...

2

Ngay sau khi Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 2745/UBND-THVX ngày 18/7/2022 về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban ...

3

Có cơ chế cho các trường thu tiền hỗ trợ chi trả hợp đồng cho nhân viên bảo vệ hoặc bổ sung ngân sách chi thường xuyên để có kinh phí chi trả cho nhân viên bảo vệ theo số điểm trường thực tế của các trường. Hiện nay, thực hiện theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân ...

4

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với các trường bán trú, trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh. Hiện là 200% mức lương cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu đối với người lao động.

5

Nhà nước xây dựng nhà bán trú cho học sinh và đầu tư xây dựng, trang cấp phòng tin học cho các trường học trên địa bàn huyện Yên Sơn.

6

Tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi tuyển viên chức cho ngành giáo dục; quan tâm và ưu tiên trong tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ vào biên chế.

7Sửa đổi Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT để nâng mức học bổng cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú. Theo quy định, mức học bổng mỗi tháng học sinh được hưởng bằng 80% hệ số lương cơ bản để tổ chức 3 bữa ăn hàng ngày cho học sinh là thấp, chưa đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho học sinh.
8Sửa đổi quy định về thăng hạng cho giáo viên tiểu học từ hạng III lên hạng II được quy định tại Thông tư số 08/2023/TT- BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy ...
9Xem xét, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án mở rộng Nghĩa trang km8, đường Tuyên Quang - Hà Giang; thông tin Nhân dân được biết về tiếp tục triển khai thực hiện dự án và phương hướng giải quyết trong thời gian tới
10Xem xét thanh lý các nhà văn hóa thôn dôi dư sau khi sáp nhập thôn để lấy kinh phí hỗ trợ mở rộng nhà văn hóa.
11Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã thực hiện việc khôi phục di tích chùa Làng Khán ở thôn 4, xã Trung Môn và Chùa Hản ở xã Kim Quan.
12Đẩy nhanh tiến độ làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân và đối với diện tích do công ty Lâm nghiệp trả về địa phương, trong thời gian qua thực hiện rất chậm.
13Trả lời cho nhân dân biết việc thực hiện dự án mở rộng nghĩa trang nhân dân Km 8 có tiếp tục thực hiện nữa hay không để nhân dân có kế hoạch sản xuất trên phần đất dự kiến quy hoạch.
14Việc sáp nhập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hàm Yên với huyện Yên Sơn thành Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực Yên Sơn - Hàm Yên, trụ sở làm việc tại thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn gây khó khăn cho nhân dân huyện Hàm Yên phải đi lại xa khi làm thủ tục đăng ký, giao dịch đất đai tại thị trấn Yên Sơn. Đề nghị xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, thuận tiện cho Nhân dân trong thực ...
15Giao diện tích đất khu B Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật cũ cho xã Trung Môn để quy hoạch xây dựng nhà bia tưởng niệm và nhà văn hóa, sân thể thao thôn.