1Sớm triển khai phủ sóng di động cho các hộ dân tại khu vực Thôn Khuổi Phìn.
2Bố trí đủ biên chế và sớm cho ý kiến nhân sự kiện toàn chức danh Trạm trưởng y tế xã để đảm bảo công tác quản lý, điều hành nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân tuyến cơ sở (hiện nay trạm thiếu 01 biên chế và Trạm trưởng y tế).
3 Đầu tư, nâng cấp đường dây 0,4kV tại các thôn Lũng Khiêng, Phiêng Ngàm để đảm bảo điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất.
4Xem xét sửa đổi Văn bản số 1735/SNN-TL ngày 07/9/2022 của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021- 2025. Cụ thể: Tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 09/2020/NQHĐND quy định: Hỗ trợ 100% cấu kiện kênh bê tông thành mỏng đúc sẵn mặt cắt Parabol cốt sợi thép phân tán mác 500, gối đỡ và chi phí vận chuyển, bốc xếp cấu kiện đến địa điểm tập kết tại chân công trình ở các thôn, bản, tổ dân phố nơi ô tô vận chuyển cấu kiện (của đơn vị cung ứng) có thể đi đến được để thực hiện kiên cố hóa kênh mương. Tuy nhiên, tại mục 3 văn bản số 1735/SNN-TL ngày 07/9/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hoàn thiện hồ sơ kiên cố hóa kênh mương năm 2022 hướng dẫn đơn giá quyết toán phần thi công lắp đặt cấu kiện thanh toán giá và chi phí vận chuyển cấu kiện đến trung tâm các xã, phường, thị trấn trến địa bàn tỉnh. Trong thực tế đơn vị cung ứng cũng chỉ vận chuyển cấu kiện đến trung tâm xã, các thôn phải tự vận chuyển cấu kiện từ trung tâm xã đến công trình, khó khăn trong việc vận chuyển từ xã đến chân công trình, nhất là địa bàn xã trung tâm xã.
5Bố trí kính phí để nâng cấp, sửa chữa hoặc đầu tư xây dựng mới trạm y tế xã đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân.
6Xem xét đầu tư xây dựng cầu cứng qua sông Gâm thuộc địa bàn thôn Bắc Danh và thôn Nà Coóc để Nhân dân đi lại thuận lợi.
7Bưu điện tỉnh chủ trì phối hợp với UBND huyện Na Hang thống nhất địa điểm, sớm đầu tư xây dựng điểm Bưu điện văn hóa xã để hoàn thành tiêu chí số 8 thông tin và truyền thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
8Đề nghị xem xét đầu tư đường dây điện 0,4 kV trên địa bàn 02 thôn Nà Mục và Bản Tân. Hiện nay còn 11 hộ dân thuộc thôn Nà Nục chưa có điện; một số nhóm hộ gia đình thôn Bản Tân nhân dân tự kéo đường dây điện song do khoảng cách xa, không đảm bảo an toàn và điện năng phục vụ sinh hoạt, sản xuất.
9Hiện nay thôn Khâu Tinh có 12 hộ gia đình đang sinh sống canh tác tại khu Vằn Luồng xã Côn Lôn (khu vực giáp ranh với xã Khâu Tinh) và 16 hộ đang sinh sống và canh tác tại khu vực Lũng Tặc của xã Yên Hoa (khu vực giáp ranh với xã Khâu Tinh). Đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh địa giới hành chính 02 khu vực này về xã Khâu Tinh để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống và thuận lợi cho công tác quản lý.
10Sớm xây dựng 03 trạm thu phát sóng di động tại khu Bản Lãm, Nà Tạng, Tát Kẻ.
11Sửa mẫu thiết kế 03 công trình nhà vệ sinh, nhà tắm, bể biogas theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc bổ sung mẫu thiết kế phù hợp với điều kiện ở các xã vùng sâu, vùng xa điều kiện kinh tế khó khăn.
12Đề nghị chuyển đổi một phần diện tích rừng phòng hộ sang rừng sản xuất trên địa bàn xã, để có quỹ đất thực hiện các dự án về hỗ trợ đất ở và đất sản xuất theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, cụ thể: Khu đồi Nà Hán và khu Đông Đăm thôn Bản Khẻ; Cốc Chom thôn Đống Đa II, Khuổi Hên, Khuổi Vi thôn Đống Đa; khu Pù Cẩu Loong thôn Bản Giòng; Thôm Khuẩn, Nà Thài thôn Pác Củng với diện tích 285,71 ha gồm 11 khoảnh 131 lô chuyển từ đất rừng phòng hộ chuyển sang đất rừng sản xuất để phù hợp với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; điều chỉnh một phần diện tích đất rừng sản xuất (diện tích đã quy hoạch trong đất lâm nghiệp) 183,21 ha gồm 6 khoảnh 49 lô sang đất rừng phòng hộ.
13Sớm rà soát và điều chỉnh bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng, để người dân chủ động trong sản xuất và phát triển rừng, hiện nay có diện tích rừng do nhân dân canh tác từ lâu nhưng trên bản đồ lại quy hoạch là rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ.
14Sớm đầu tư xây kè chống sạt lở bờ suối, đoạn từ thôn Nà Tà đến Khu Nà Lây, thuộc thôn Đống Đa và Đống Đa 2 có chiều dài khoảng 03 km, để bảo vệ diện tích đất sản xuất cho các hộ dân. Hiện nay, do thiên tai, bão lũ nhiều diện tích đất trên các cánh đồng của các hộ dân đang canh tác có nguy cơ sạt lở, mất đất sản xuất.
15Đầu tư nâng cấp trạm biến áp thôn Nà Tà, xã Thượng Nông, từ 75 KV lên 100 KV, để đảm bảo việc cung cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất cho người dân các thôn Nà Tà và thôn Nà Cào. Cử tri phản ánh, trạm biến áp tại thôn3 Nà Tà, có gần 200 hộ dân sử dụng điện nhưng hiện nay điện yếu, không đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.