1

Quan tâm hỗ trợ để nhân dân khôi phục, bảo tồn giữ gìn kiến trúc nhà sàn của dân tộc Tày, xã Thượng Nông nhằm khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đoàn kết của các dân tộc, gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội, ...

2

Sớm đầu tư đường dây điện 0,4 kV vào các khu dân cư đã được kiểm tra, rà soát và đo đạc

3

Đầu tư cột điện hạ thế từ đầu cầu Nà Thài dọc theo Quốc lộ 280 và nhóm 39 hộ dân của thôn Nà Thài để đảm bảo an toàn và cung cấp đủ điện sinh hoạt cho người dân

4

Cấp có thẩm quyền sớm quan tâm bố trí nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho Trường Trung học phổ thông Yên Hoa, xã Yên Hoa. Cơ sở vật chất hiện nay chỉ có 01 nhà 03 tầng 21 phòng (trong đó 14 phòng lớp học, 02 phòng học môn Tin học, 01 phòng Hội đồng, 02 phòng học ...

5

Xem xét, lựa chọn, quy hoạch xây dựng khu vực bến Thủy tại vị trí không làm ảnh hưởng đến việc mở rộng Nhà máy thủy điện Tuyên Quang cũng như không làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, tạo điều kiện cho phát triển du lịch, kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Tại Quyết định số ...

6

Tỉnh chỉ đạo xem xét bố trí chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các xã, thị trấn đối với xã, thị trấn có trên 300 đảng viên theo quy định điểm 2.8 khoản 2 Điều 8 Quy định số 22/2021/QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Quy định về công tác kiểm tra, giám sát ...

7

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chuyển chợ trung tâm thị trấn Na Hang do Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang đang quản lý về Ủy ban nhân dân huyện Na Hang quản lý, vận hành

8

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng trả lời kiến nghị của ông Nông Lâm Nghị, tổ dân phố 13, thị trấn Na Hang về việc gia đình ông có người chú ruột tên là Nông Viết Ngọc, chiến sỹ đơn vị Đại đội 10, Tiểu đoàn 8-KT, hy sinh ngày 09/6/1968 tại mặt trận phía Nam, gia đình ...

9

Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang mở lớp Trung cấp chính trị tại huyện Na Hang để tạo điều kiện cho học viên tham gia học tập được thuận lợi

10

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai tiêm chủng mở rộng cho trẻ em (nhất là Vacxin 5in1), hiện nay các gia đình phải đưa con em tiêm dịch vụ ngoài chi phí cao nên nhiều hộ khó khăn không có điều kiện kinh tế để đưa trẻ đi tiêm

11

Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét chỉ đạo đơn vị đo đạc địa chính Hưng Định khi đo đạc đất đai của các hộ gia đình tại các khu dân cư trên địa bàn thị trấn Na Hang để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thông báo đến người dân và người dân phải được chứng kiến khi đơn vị đến ...

12

Kiểm tra, duy tu bảo dưỡng tuyến đường ĐT.188 (từ Chiêm Hoá đi Lâm Bình) có nhiều nắp cống không có lỗ thoát nước, làm nước tràn ra đường khi mưa; kiểm tra, điều chỉnh chính xác 02 cột mốc trùng nhau trên tuyến đường (cùng là mốc số 14, ĐH09, biển báo, cầu cống)

13

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang (Chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện việc nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 2C, đầu tư tô toa, vỉa hè đoạn đường từ trường Trung học phổ thông Na Hang đến cầu Nẻ, thị trấn Na Hang) 

14

Cấp có thẩm quyền xem xét không hợp nhất trường trung học cơ sở thị trấn Na Hang và Trường trung học phổ thông Na Hang, lý do hiện nay trường trung học cơ sở thị trấn Na Hang là trường trọng điểm của huyện. Cấp có thẩm quyền xem xét hợp nhất trường PTDTBT Yên Hoa và Trung học phổ thông Yên Hoa.

15

Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét điều chỉnh, hướng dẫn cụ thể các trường trong nội dung mở tài khoản thu nộp tiền vào tài khoản, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục thanh toán cho nhà trường.