1

Xem xét, lựa chọn, quy hoạch xây dựng khu vực bến Thủy tại vị trí không làm ảnh hưởng đến việc mở rộng Nhà máy thủy điện Tuyên Quang cũng như không làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, tạo điều kiện cho phát triển du lịch, kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Tại Quyết định số ...

2

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với các trường bán trú, trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh. Hiện là 200% mức lương cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu đối với người lao động.

3

Bổ sung đồ dùng trang thiết bị dạy học cho các nhóm, lớp trường mầm non; bổ sung đồ chơi ngoài trời cho 3 điểm trường gồm: Nà Kiếm, Pắc Khoang, Khuổi Phầy để đảm bảo đạt từ 5 loại đồ chơi trở lên.

4

Xem xét bổ xung kinh phí đầu tư xây dựng nhà bếp ăn các điểm trường mầm non Pắc Khoang, Nà Mụ, Khuổi Phầy; hỗ trợ kinh phí làm mái che cho 05 điểm trường gồm: Trường Chính, Nà Kiếm, Nà Mụ, Pắc Khoang, Khuổi Phầy. Sớm bố trí vốn xây dựng cho Trường bán trú tiểu học và trung học ...

5

(1) Xem xét có chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ nhà trẻ ở xã thuộc khu vực I như chính sách quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

(2) Xem xét có chính sách hỗ trợ tiền ...

6Có kế hoạch phát triển cây lê bản địa, để phát triển kinh tế và làm hình ảnh đặc trưng của khu du lịch xã Hồng Thái.
7Hướng dẫn kỹ thuật cho nhân dân trồng hoa và rau sạch để phát triển kinh tế.
8Xem xét đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu nguồn gen và giống cây dược liệu tại xã Hồng Thái, để giữ gìn được những giống cây dược liệu quí và nâng cao giá trị của cây dược liệu, phát triển kinh tế vườn rừng, tăng thu nhập
9Xem xét, sớm đầu tư kinh phí xây dựng 01 công trình cấp nước sạch Suông Nám, tại thôn Khuổi Phầy, để cung cấp nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân ở 7 thôn (Hồng Ba, Pắc Khoang, Nà Mụ, Khuổi Phày, Nà Kiếm, Bản Muông và Khâu Tràng) thường xuyên bị thiếu nước vào mùa khô, đặc biệt là các hộ làm dịch vụ Homestay không đủ nước sinh hoạt phục vụ khách du lịch.
10Xem xét cho chủ trương lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết làng văn hóa thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái và các địa điểm du lịch của xã.
11Nghiên cứu, sớm ban hành cơ chế hỗ trợ cho các hộ gia đình làm du lịch cộng đồng Homestay trên địa bàn tỉnh.
12Rà soát và thực hiện chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang trên địa bàn xã theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
13Bổ sung giáo viên cho Trường Mầm non trên địa bàn xã theo Nghị quyết số 73-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ.
14Xem xét có chế độ hỗ trợ cho các cháu nhà trẻ, như chế độ ăn trưa, giảm học phí, mua đồ dùng, đồ chơi cho nhóm trẻ 5 tuổi.
15Các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác phòng chống ma túy ở địa phương.